Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA 2023 R.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, że na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.:

SKŁADKA NORMALNA

– 460,00 PLN plus ubezpieczenie – 43,00 PLN

– razem 503,00 PLN.

SKŁADKA ULGOWA – 50% SKŁADKI NORMALNEJ

przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku oraz członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia

– 230 ,00 PLN plus ubezpieczenie – 43,00 PLN

– razem 273 ,00 PLN.

SKŁADKA ULGOWA SENIORA – 25 % SKŁADKI NORMALNEJ

o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia

– 115 ,00 PLN plus ubezpieczenie – 43,00 PLN

– razem 158,00 PLN.

Członek PZŁ uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy, a członek niezrzeszony w kole łowieckim we właściwym zarządzie okręgowym w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp