Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Charakterystyka okręgu

Naczelna Rada PZŁ w dniu 1 marca 2000 roku ustaliła granice utworzonych okręgów.  Lubelski  Okręg PZŁ obejmuje obszar małego województwa lubelskiego. W aktualnym podziale administracyjnym kraju praktycznie zamyka się w granicach powiatów: kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, opolskiego, ryckiego i puławskiego.

Okręgu położony jest na obszarze  Wyżyny Lubelskiej zbudowanej ze skał okresu kredowego.  Przyczyniły się one do wytworzenia urozmaiconej rzeźby, którą tworzą; ostańce, pagóry, płaskowyże, obniżenia  bezodpływowe, doliny – w tym przełomowe.

Wśród krain geograficznych niższego rzędu na tym obszarze wyróżnia się:

 

  • Płaskowyż Nałęczowski, pomiędzy Lublinem a doliną Wisły, z lessową rzeźbą, m.in. gęstą siecią wąwozów.
  • Małopolski Przełom Wisły, od Annopola do Puław, o deniwelacjach do 100 m.
  • Pojezierze Łeczyńsko – Włodawskie; 68 jezior od 1 ha do 284 ha (Uściwierz) i głębokości do 39 m (Piaseczno)
  • Dolina Dolnego Wieprza od Kocka do ujścia Wisły w Dęblinie, naturalny bieg rzeki, dolina do 4 km szerokości, miejscami wyniesione brzegi, starorzecza, wydmy, Lasy Puławskie.

Uwagę zwracają liczne parki krajobrazowe; Kazimierski, Kozłowiecki, Krzczonowski, Nadwieprzński i Wrzelowiecki..

Klimat tworzą ścierające się masy powietrza  kontynalnego i oceanicznego. Charakteryzują go znaczne wahania temperatur rocznych, gorące lata i mroźne zimy oraz umiarkowane opady. Roczna suma opadów wynosi 550-650 mm, okres wegetacji trwa 210-220 dni.

Wyżyna Lubelska z uwagi na żyzne gleby wykorzystywane rolniczo należy do najsłabiej zalesionych obszarów w Polsce a wskaźnik lesistości w Okręgu lubelskim wynosi 16% przy średniej krajowej 28%. Lasy zajmują powierzchnie około 108 tysięcy hektarów i rosną na siedliskach żyznych, to jest lasu i boru świeżego – 87%, lasu wilgotnego – 7,7%. Gleby bagienne stanowią 3,4% powierzchni lasów a suche 1,3%. Powoduje to, że lasy mieszane i liściaste z bogatym podszytem i podrostem zajmują ponad 50% powierzchni są bogate w zapasy żeru suchego, przez co stanowią dobrą bazę żerową, głównie dla jeleniowatych. Jednak rozdrobnienie kompleksów leśnych w większości poniżej 1000 ha przy braku korytarzy migracyjnych nie stanowią dobrej ostoji dla zwierzyny grubej  poza sarną.

Większe kompleksy leśne na terenie Okręgu to Lasy Kozłowieckie o powierzchni około 8 tysięcy hektarów, Lasy Puławskie około 4 tysiące i Lasy Wrzelowieckie 2 tysiące hektarów.

Łączna powierzchnia obwodów w Okręgu Lubelskim  wynosi 613745 hektarów z których tylko 18 % (112633 ha) stanowią lasy, jednak zróżnicowane przyrodniczo  tereny stwarzają ogólnie dobre warunki dla rozwoju populacji  zwierzyny łownej.

Zobacz : mapy obwodów w Okręgu Lubelskim

W latach 1958 – 1963 w celu odbudowy na terenach Polski wschodniej populacji jelenia szlachetnego i daniela, po stratach wynikłych jako skutek dwóch wojen światowych, dokonano ich przesiedlenia na teren województwa lubelskiego. Wśród wypuszczanych jeleni utrzymano strukturę płci 1:1,5 – 2, a udział cieląt utrzymano na poziomie 10%. Jelenie i daniele przed zasiedleniem przechodziły kwarantannę w specjalnie do tego celu wybudowanych zagrodach.

LOKALIZACJA INTRODUKCJI JELENIA :

NADLEŚNICTWOJELENIE – OGÓŁEMBYKIŁANIECIELAKIPOCHODZENIE Z WOJEWÓDZTW
Biała Podlaska245127poznańskie, olsztyńskie, katowickie
Parczew286193poznańskie, gdańskie, opolskie
Lubartów5821334opolskie, gdańskie, olsztyńskie, katowickie
Międzyrzec6*42poznańskie, krakowskie
Puławy20614*poznańskie, olsztyńskie
Świdnik1679*poznańskie, katowickie
Józefów341123*olsztyńskie
Biłgoraj2910163poznańskie, olsztyńskie
Janów Lubelski235135olsztyńskie, poznańskie, zielonogórskie
Łuków236143katowickie, opolskie
RAZEM :2617715727 

 

Zasiedleniami pominięto duże kompleksy leśne położone na terenie Nadleśnictw Sobibór i Włodawa. Akcją introdukcji ze strony OZLP koordynowali Koledzy Kalikst Jankiewicz i Krystyn Barszczewski.
Mimo tego, że Lubelszczyzna nie jest generalnie predysponowana jako miejsce hodowli jeleni z powodu dużego rozdrobnienia kompleksów leśnych i ogólnie małej lesistości, introdukcja powiodła się. Świadczy o tym wielkość pozyskania oraz ilość trofeów medalowych.

Nie przyniosło oczekiwanych efektów zasiedlenie daniela pomimo, że wielkość wypuszczonych sztuk wyniosła 190.

Koordynatorem odłowów i przesiedleń z ramienia OZLP Opole był doskonały znawca jeleniowatych i wytrawny mysliwy Jerzy Czech-Cichocki oraz Romuald Chmielewski leśniczy w Nadleśnictwie Popielów, który organizował przesiedlenia z Nadleśnictw Popielów, Kup i Karłowice. O pozostałych osobach biorących w tej akcji udział danych brak.

O jakości zwierzyny grubej w województwie lubelskim świadczą zdobyte przez myśliwych zamieszkałych na terenie Okręgu Lubelskiego złotomedalowe trofea :

 

NAZWISKO IMIĘNR KOŁAROK POZYSKANIAMIEJSCE POZYSKANIAPUNKTACJA
WIEŃCE JELENIA
Walenda Leszek91- Puławy1994Puławy219,64
Burzyński Józef7 – Lublin1983Radzyń Podl.217,17
Jankiewicz Kalikst90- Lublin1976Józefów214,12
Wiejak Krzysztof91 – Puławy1991Puławy213,28
Cichowski Karol9 – Lublin1988Puławy212,16
Chrzanowski JerzyOlsztyn1974Tomaszw Lub.210,87
Stasiak Karol2 – Lublin1975Parczew210,10
Wśród myśliwych naszego Okręgu Kol. Karol Stasiak jest  posiadaczem najmocniejszego wieńca- 242,06 pkt C.I.C zdobytego w roku 1967  w Nadleśnictwie Krempna
PAROSTKI ROGACZY
Dziuba Dariusz77 – Lublin2003Puławy211,08
Pikula Hieronim6 – Lublin1982Chełm169,07
Pikula Hieronim6 – Lublin1982Chełm166,02
Sontag Jan9 – Lublin1973Tomaszów Lub.165,88
Chrzanowski JerzyOlsztyn1978Hrubieszów165,20
Furmanik Franciszek2 – Lublin1986Tomaszów Lub.160,17
Lis Ryszard75- Franciszków1982Świdnik159,30
Chrzanowski JerzyOlsztyn1971Tomaszów Lub.157,90
Mijal Kazimierz89 – Siemień1978Chełm156,55
Ornat Jan.1991Puławy155,98
ORĘŻE DZIKÓW
Skwira Mieczysław89 – Lublin1974Puławy132,85
Koźmian Jan.1931Mełgiew130,70
Potocki Maurycy.1934Wierzchowiska130,20
Zaborski Tadeusz8 – Lublin1991Lubartów129,60
Orlewski Tadeusz.1971Puławy129,15
Bedynek Edmund116 – Puławy1985Puławy128,15
Mazepa Mieczysław2 – Lublin1971Świdnik128,10
Sontag Jan9 – Lublin1932Wierzchowiska127,25
Jasik Jacek47 – Opole Lub.1997Kraśnik127,00
Duda Józef.1956Puławy128,95

 

Wśród 10 najwybitniejszych polskich trofeistów trzech pochodzi z Okręgu Lubelskiego. Kolega Karol Stasiak oraz  nieżyjący już  koledzy Jerzy Chrzanowski i Kalikst Jankiewicz.

 

Na terenie Okręgu Lubelskiego zlokalizowane jest 100 obwodów łowieckich, z których miejscowe koła dzierżawią 88, 9 obwodów dzierżawią koła warszawskie oraz 2 obwody stanowią OHZ: 2 Lasów Państwowych i 1 PZŁ. Lubelskie koła poza terenem Okręgu dzierżawią 48 obwodów zlokalizowanych na obszarze okręgów w Białej Podl. Chełmie, Zamościu i Tarnobrzegu