Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Obwody łowieckie

NUMERY i GRANICE OBWODÓW, GRANICE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO LUBLIN.

skala 1:210 000

Dokument PDF

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ICH NUMERACJI, OPISU GRANIC, POWIERZCHNI LESISTOŚCI ORAZ KATEGORII, LEŻĄCYCH W OKRĘGU LUBLIN.

Dokument PDF

NUMERY i GRANICE OBWODÓW, GRANICE WOJEWÓDZTWA.

skala 1:350 000

Dokument PDF