Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Zarząd okręgowy

Robert Świeboda
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Członkowie Zarządu Okręgowego ZO PZŁ w Lublinie Uchwała nr 94/2024 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 27 marca 2024 roku.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu