Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Strzelectwo

STRZELECTWO MYŚLIWSKIE

Strzelectwo myśliwskie w okręgu lubelskim posiada swą historie. Pierwsze zamiary budowy strzelnicy myśliwskiej w Lublinie, jak informuje „Łowiec Polski”, rodziły się już w okresie międzywojennym a konkretnie w roku 1926. Po długiej przerwie wrócono do projektu budowy strzelnicy w latach sześćdziesiątych. Pierwsza lokalizacja projektowana była na Czechowie, następna przy ulicy Zemborzyckiej, gdzie były rozpoczęte nawet roboty ziemne. Z uwagi na ciągłą aktualizację planu przestrzennej zabudowy miasta Lublina, obydwa projekty niezależnie od energicznych działań ówczesnych władz łowieckich nie zostały zrealizowane. Pomimo braku strzelnicy strzelectwo było uprawiane a treningi odbywały się przy pomocy wyrzutni, początkowo ręcznych, później mechanicznych najczęściej na strzelnicach wojskowych. Do czołowych reprezentantów i działaczy strzeleckich w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych należeli: Jan Sontag, Mieczysław Szczerbatko, Michał Junak, Hilary Turski, Jan Nowakowski, Zbigniew Bylina, Konrad Jaroszyński i Janusz Zurawski.

W roku 1982, z inicjatywy płk. Henryka Cencka i płk. Janusz Kujawskiego uzyskano zgodę Szefostwa Oddziału Szkolenia Bojowego Sztabu WOW do wprowadzenia strzelectwa myśliwskiego na strzelnicy wojskowej w Puławach.

Plan rozmieszczenia poszczególnych konkurencji opracował społecznie Antoni Kamiński, dzisiejszy przewodniczący Komisji Strzeleckich ORŁ w Lublinie. Wykonano mnóstwo prac adaptacyjnych, na które składały się: schowanie odcinka napowietrznej linii energetycznej pod ziemię, podwyższenie kulochwytu, przesunięcie, podwyższenie i wykonanie wałów bocznych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie bunkrów dla konkurencji oś i krąg myśliwski.

Do roku 1997 strzelnica administrowana była przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 116 KNIEJA w Puławach, a z dniem 31 marca 1997 roku przekazana została w administracje ZW PZŁ w Lublinie.

Strzelnica w okresie sezonu czynna jest praktycznie przez cały tydzień a miernikiem intensywności jej funkcjonowania jest ilość zużytych rzutków; 2002 – 40 tys. 2003 – 63 tyś.

Na strzelnicy organizowane są zawody o zasięgu okręgowym jak np. Mistrzostwa Kół Okręgu, Puchar Łowczego Okręgowego, Puchar Wiosny, Puchar Prezesa OR PZŁ oraz imprezy lokalne jak np. Puchar Prezesa Puławskiego Klubu Kół Łowieckich „HUBERTUS” czy Puchar Prezesa Lubelskiego Klubu Myśliwych „DARZ BÓR”.

Największą aktywność i zainteresowanie strzelectwem przejawia ze zrozumiałych względów środowisko Puław . Stad też wywodzi się trzon działaczy i pasjonatów strzelectwa.

W strzelectwie klasę Mistrzowską posiada 16 myśliwych; Czesław Bednarczyk, Zbigniew Bylina, Krzysztof Czarnota, Dominik Ciejpa, Wojciech Godlewski, Konrad Jaroszyński, Mirosław Jończyk, Mieczysław Łakomy, Wojciech Maruszak, Jan Nowakowski, Tomasz Nowakowski, Hilary Turski, Sylwester Tuźnik, Krzysztof Tuźnik, Ryszard Wójtowicz i Janusz Żurawski.

W klasie „M” na ostatnich zawodach krajowych okręg reprezentowali: Dominik Ciejpa, Wojciech Maruszak i Sylwester Tuźnik.

Reprezentacja w klasie powszechnej w składzie: Andrzej Kot, Waldemar Jaczyński i Paweł Polak na zawodach tych uzyskała 1235 pkt na 1500 możliwych i uplasowała się na 10 miejscu w kraju.

Na zawodach wojewódzkich rozegranych 22.08.2004 w Chełmie w klasie powszechnej reprezentacja Okręgu w składzie: Mateusz Ciejpa, Grzegorz Miotła i Zbigniew Mizerski uzyskała 1263 pkt na 1500 możliwych i zajęła pierwsze miejsce. Indywidualnie pierwsze miejsce wywalczył reprezentant naszego Okręgu kol. W. Jaczyński uzyskując 445 pkt na 500 możliwych. W klasie „M” reprezentacja Lublina zajęła drugie miejsce uzyskując 1292/1500 pkt.

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

TERMINARZ ZAWODÓW STRZELECKICH W 2024 ROKU

UWAGA! Zmiana godziny!

LpNazwa zawodówData OrganizatorZakres
1Lubelska Liga Parcurowa Zarządu Okręgowego -cykl 4 zawodów 1 runda14.04.2024 godz.9:00NZarząd Okręgowy PZŁ LublinCompac Sporting
2Puchar Wiosny21.04.2024 godz.8:00NZarząd Okręgowy PZŁ LublinPięciobój
3Lubelska Liga Parcurowa Zarządu Okręgowego -cykl 4 zawodów 2 runda26.05.2024 godz.8:00NZarząd Okręgowy PZŁ LublinCompac Sporting
4Mistrzostwa Okręgu (drużynowe i indywidualne), Puchar Łowczego Okręgowego w Lublinie02.06.2024 godz.8:00NZarząd Okręgowy PZŁ LublinPięciobój
5Mistrzostwa Chemików08.06.2024 godz.8:00SKŁ. nr.91 w PuławachRegulamin Chemików
6Złoty Eskulap23.06.2024 godz.8:00NLubelska Izba Lekarska i Zarząd Okręgowy PZŁ w LublinieRegulamin Izby Lekarskiej
7Lubelska Liga Parcurowa Zarządu Okręgowego -cykl 4 zawodów 3 runda14.07.2024 godz.8:00NZarząd Okręgowy PZŁ LublinCompac Sporting
8Puchar Prezesa Puławskiego Klubu Kół Łowieckich, Memoriał Janusza Kujawskiego15.09.2024 godz.8:00NPKKŁ i Zarząd Okręgowy PZŁ w LubliniePięciobój
9Zawody Rodzinne31.08.2024 godz.8:00NZarząd Okręgowy PZŁ LublinPięciobój
10Lubelska Liga Parcurowa Zarządu Okręgowego -cykl 4 zawodów (FINAŁ)08.09.2024 godz.8:00NZarząd Okręgowy PZŁ LublinCompac Sporting
11XI Puchar Jesieni28.09.2024 godz.8:00SZarząd Okręgowy PZŁ LublinPięciobój
 
Zgłoszenia na zawody prosimy przesyłać najpóźniej do piątku poprzedzającego zawody do godz. 10.00 drogą e-mail na adres zo.lublin@pzlow.pl, podając imię i nazwisko oraz nr legitymacji PZŁ. Jednocześnie informujemy, że dziesięć dni przed każdymi zawodami umieścimy na naszej stronie internetowej informację o wysokości wpisowego i nr konta, na które należy wpłacać wpisowe – dotyczy zawodów, których organizatorem jezt ZO PZŁ w Lublinie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PARKOUR NA STRZELNICY W PUŁAWACH

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, że na Okręgowej Strzelnicy w Puławach uruchomiono parkour.

ZAPRASZAMY
WE WTORKI GODZ. 14-18 ORAZ W SOBOTY GODZ. 10-17.Istnieje także możliwość strzelania parkour także w inne dni, ale musi być minimum 3 zawodników oraz wystrzelanie minimum 250 rzutków.

Zapraszamy chętnych, kontakt 504 873 029