Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Szkolenie weterynaryjne w dniach 20-21 lipca 2024 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie informuje, iż w dniach 20-21 lipca 2024 r. od godz. 8:30 odbędzie się 2-dniowe szkolenie weterynaryjne (po 8h dziennie) w trybie on-line dla myśliwych, z zakresu wiedzy wymaganej dla osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych.

Zakres szkolenia:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, behawioru zwierząt łownych.

2. Nietypowe zachowania związane z chorobami zwierząt.

3. Podstawowe wiadomości z zakresu epizootiologii zwierząt łownych.

4. Występowanie chorób odzwierzęcych w Polsce.

5. Występowanie chorób zakaźnych zwierząt w Polsce.

6. Parazytozy wspólne dla ludzi i zwierząt.

7. Postępowanie z odstrzelonym zwierzęciem w łowisku, podczas składowania i transportu.

8. Postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, pozostałymi przy pozyskaniu zwierząt łownych.

9. Najczęściej występujące zmiany anatomopatologiczne u odstrzelonych zwierząt łownych.

10. Przepisy dot. bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt łownych wprowadzane na rynek.

11. Podstawowe wiadomości dot. skażeń środowiska w Polsce.

12. Afrykański pomór świń w populacji dzików w Polsce.

Całkowity czas szkolenia 16 godzin.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Koszt szkolenia wynosi 150,00 zł.8 Warunkiem zgłoszenia się na kurs jest przesłanie na adres e-mail: zo.lublin_szkolenie@pzlow.pl następujących danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. nr legitymacji PZŁ
  3. potwierdzenie dokonania przelewu
  4. wskazanie kurs weterynaryjny
 • Wpłaty należy dokonać na konto Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie o numerze: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209 z dopiskiem: „imię i nazwisko, kurs weterynaryjny.
 • Termin zgłoszeń upływa z dniem 18 lipca 2024 roku.

Szkolenie zostanie prowadzone on-line za pośrednictwem platformy internetowej – MS Teams.

Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij
Twitter
WhatsApp