Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Szkolenie dla kandydatów na myśliwych: od 11 września 2023

Zarząd Okręgowy PZŁ Lublinie informuje, że od 11 września 2023 r. planowane jest szkolenie dla kandydatów na myśliwych w celu uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, umożliwiający połączenie audiowizualne z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą wg. harmonogramu, który zostanie udostępniony w najbliższych dniach. Wykłady w dni powszechne odbywać się będą od godz. 14-tej.

Zajęcia na strzelnicy odbędą się wg oddzielnego harmonogramu, który zostanie podany do wiadomości po rozpoczęciu kursu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 2300,00 zł najpóźniej do dnia 7 września 2023 roku, na konto bankowe Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie.

Numer konta bankowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209

Potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz aktualny adres e-mail należy przesłać na adres zo.lublin_szkolenie@pzlow.pl

Na podany przez uczestnika adres poczty elektronicznej przesyłać będziemy bieżącą korespondencje dotyczącą przebiegu szkolenia , kody dostępowe do aplikacji , harmonogram szkolenia oraz inne ważne informacje dotyczące szkolenia i egzaminów.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp