Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

PUCHAR WIOSNY

PUCHAR WIOSNY
W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH
23 KWIETNIA 2023–LUBLIN –PUŁAWY

Zawody zostaną przeprowadzone w pięcioboju myśliwskim, wg prawideł strzeleckich obowiązujących w Polskim Związku Łowieckim. Ilość zawodników ograniczona jest do 60 uczestników a o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe w kwocie 200zł (od uczestnika) należy wpłacić wyłącznie na konto ZO PZŁ w Lublinie
83 1240 5497 1111 0000 5004 8209 do dnia 20.04.2023r.

Zgłoszenia można dokonywać e-mail.zo.lublin@pzlow.pl. do dnia 20.04.2023r, po tym terminie ( na strzelnicy) zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane.

Za zajęcie najlepszych miejsc organizatorzy przewidują puchary, dyplomy i nagrody.

PORZĄDEK DZIENNY ZAWODÓW:

godz. 8ºº – 9ºº – rejestracja i wydawanie numerów startowych
godz. 9ºº – otwarcie zawodów
godz. 9³º – rozpoczęcie strzelań

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Udostępnij
Twitter
WhatsApp