Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Pierwsza runda Lubelskiej Ligi Parcour 2024

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, serdecznie zaprasza na Pierwszą rundę Lubelskiej Ligi Parcour”, które odbędą się w dniu 14 kwietnia 2024 r. na strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, położonej w Puławach przy ul. Żyrzyńskiej 8a.

W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

ILOŚĆ ZAWODNIKÓW JEST OGRANICZONA DO 60

O wpisie na listę uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których termin upływa 12 kwietnia 2024 r. oraz dokonana wpłata. Za zajęcie najlepszych miejsc organizatorzy przewidują dyplomy i puchary.

PORZĄDEK DZIENNY ZAWODÓW:
godz. 8ºº – 9ºº – rejestracja i wydawanie numerów startowych
godz. 9ºº – otwarcie zawodów
godz. 9³º – rozpoczęcie strzelań

KOSZT
Koszt udziału w zawodach wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) od zawodnika, które należy wpłacić na nasze konto: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209, najpóźniej do dnia 12 kwietnia b.r.

Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku braku możliwości ich przeprowadzenia. W tej sytuacji opłata wpisowego zostanie dokonana automatycznie na numery kont, z których dokonano wpłat.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp