Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie od 6 maja 2024 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ Lublinie informuje, że od 6 maja 2024 roku planowany jest kurs dla członków PZŁ w celu uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

Zapisy dokonywane są na podstawie zgłoszenia e-mail, w którym podajemy imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie opłaty, zaś w tytule „Zgłoszenie na kurs selekcjonerski” – zo.lublin_szkolenie@pzlow.plzo.lublin_szkolenie@pzlow.pl

Na podany przez uczestnika adres poczty elektronicznej przesyłać będziemy bieżącą korespondencję dotyczącą przebiegu szkolenia, kody dostępowe do aplikacji, harmonogram szkolenia oraz inne ważne informacje dotyczące szkolenia i egzaminów.

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, umożliwiający połączenie audiowizualne z wykładowcami.

Wykłady odbywać się będą wg. harmonogramu, który zostanie udostępniony uczestnikom kursu. Wykłady w dni powszechne odbywać się będą od godz. 14-tej.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 1100,00 zł (w tym opłata za egzamin) w terminie do dnia 2 maja 2024 roku, na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie.

Numer konta bankowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209

Udostępnij
Twitter
WhatsApp