Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

24 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU SZKOLENIE KANDYDATÓW DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ PODSTAWOWYCH DO WYKONYWANIA POLOWANIA

ZMIANA TERMINU KURSU
Z przyczyn niezależnych od ZO PZŁ w Lublinie Jesteśmy zmuszeni przełożyć kurs dla kandydatów do PZŁ w celu uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania na dzień 24 października 2022 roku.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 1750,00 zł ( cena obejmuje koszt egzaminu) najpóźniej na cztery dni przed terminem szkolenia czyli do 20 października 2022 roku, na konto Zarządu Okręgowego.

ZAKTUALIZOWANY KOMUNIKAT O KURSIE
Zarząd Okręgowy PZŁ Lublinie informuje, że od 24 października 2022 planowane jest szkolenie dla kandydatów do PZŁ w celu uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, umożliwiający połączenie audiowizualne z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą wg. harmonogramu, który zostanie udostępniony w najbliższych dniach. Wykłady w dni powszechne odbywać się będą od godz. 14-tej.

Zajęcia na strzelnicy odbędą się wg oddzielnego harmonogramu, który zostanie podany do wiadomości po rozpoczęciu kursu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 1750,00 zł ( cena obejmuje koszt egzaminu) najpóźniej na cztery dni przed terminem szkolenia czyli do 20 października 2022 roku, na konto Zarządu Okręgowego.

Numer konta bankowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209

Ponadto:

W ramach opłaty za kurs i egzamin kursanci otrzymują:

– 2 treningi strzeleckie z amunicją

Potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz aktualny adres e-mail należy przesłać na adres pzlzolublin@gmail.com

Na podany adres będziemy przesyłać bieżącą korespondencje dotyczącą przebiegu szkolenia , kody dostępowe do aplikacji , harmonogram szkolenia oraz inne ważne informacje dotyczące szkolenia i egzaminów.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp