Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Zapraszamy na zawody w sportowych strzelaniach myśliwskich „Puchar Jesieni” w dniu 30 września 2023

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, serdecznie zaprasza na krajowe zawody w sportowych strzelaniach myśliwskich „PUCHAR JESIENI”, które odbędą się w dniu 30 września 2023 r. na strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, położonej w Puławach przy ul. Żyrzyńskiej 8a. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami oraz Regulaminem Zawodów i obejmować będą pełny pięciobój myśliwski – pięć konkurencji. W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

Ilość zawodników jest ograniczona do 80, zaś o wpisie na listę uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których termin upływa 22 września 2022 r. oraz dokonana wpłata. 

Ewentualne zakwaterowanie prosimy organizować we własnym zakresie.

Za zajęcie najlepszych miejsc organizatorzy przewidują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Porządek dzienny zawodów:

godz. 7:30 – 8ºº – rejestracja i wydawanie numerów startowych
godz. 8ºº – otwarcie zawodów
godz. 8³º – rozpoczęcie strzelań 

KOSZT

Koszt udziału w zawodach wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) od zawodnika, które należy wpłacić na nasze konto: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209, najpóźniej do dnia 22 września br.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres zo.lublin@pzlow.pl zgodnie z załączoną tabelką.

L.p. Nazwisko i imię Klasa strzel. PESEL Nr. leg. człon. Okręg

Udostępnij
Twitter
WhatsApp