Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Zapraszamy na Finał Mistrzostw Okręgu PARCUR w dniu 17 września 2023

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, serdecznie zapraszają na Finał Mistrzostw Okręgu – Parcur,  które odbędą się w dniu 17 września 2023 r. na strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, położonej w Puławach przy ul. Żyrzyńskiej 8a. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi Prawidłami strzelań Parcur na dwóch polach. W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

Za zajęcie najlepszych miejsc organizatorzy przewidują puchary oraz nagrody rzeczowe. 

Porządek dzienny zawodów:

godz. 7:30 – 8ºº – rejestracja i wydawanie numerów startowych
godz. 8ºº – otwarcie zawodów
godz. 8³º – rozpoczęcie strzelań 

KOSZT

Koszt udziału w zawodach wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) od zawodnika, które należy wpłacić na nasze konto: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209, najpóźniej do dnia 14 września b.r.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres zo.lublin@pzlow.pl zgodnie z załączoną tabelką z dopiskiem PARCUR.

L.p. Nazwisko i imię Nr. leg. człon. Okręg

Udostępnij
Twitter
WhatsApp