Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Trzecia runda Lubelskiej Ligi Parcour STRZELECTWO

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, serdecznie zaprasza na Trzecią rundę Lubelskiej Ligi Parcour”, które odbędą się w dniu 9 lipca 2023 r. na strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, położonej w Puławach przy ul. Żyrzyńskiej 8a.

W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

ILOŚĆ ZAWODNIKÓW JEST OGRANICZONA DO 60

O wpisie na listę uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń, których termin upływa w czwartek 6 lipca 2023 r. oraz dokonana wpłata.

Za zajęcie najlepszych miejsc organizatorzy przewidują puchary.

PORZĄDEK DZIENNY ZAWODÓW:

godz. 8ºº – 9ºº – rejestracja i wydawanie numerów startowych
godz. 9ºº – otwarcie zawodów
godz. 9³º – rozpoczęcie strzelań

KOSZT

Koszt udziału w zawodach wynosi 100 zł (słownie: sto złotych)
od zawodnika, które należy wpłacić na nasze konto ZO PZŁ w Lublinie: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209,
najpóźniej do dnia 6 lipca b.r.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp