Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Trzecia Runda „Lubelskiej Ligi Parcour 2024

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, serdecznie zaprasza na Trzecią Rundę „Lubelskiej Ligi Parcour”, które odbędą się w dniu 14 lipca 2024 r. na strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, położonej w Puławach przy ul. Żyrzyńskiej 8a.

W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

ILOŚĆ ZAWODNIKÓW JEST OGRANICZONA DO 60 OSÓB

O wpisie na listę uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których termin upływa 11 lipca 2024 r. oraz dokonana wpłata.
Za zajęcie najlepszych miejsc organizatorzy przewidują dyplomy i puchary.

PORZĄDEK DZIENNY ZAWODÓW:
godz. 8:00 – 8:30 – rejestracja i wydawanie numerów startowych
godz. 8:30 – otwarcie zawodów
godz. 9:00 – rozpoczęcie strzelań

KOSZT
Koszt udziału w zawodach wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) od zawodnika, które należy wpłacić na nasze konto: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209, najpóźniej do dnia 11 lipca b.r.

• Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku braku możliwości ich przeprowadzenia.
W tej sytuacji opłata wpisowego zostanie dokonana automatycznie na numery kont, z których dokonano wpłat.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp