Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

Szkolenie z zakresu oceny wieku zwierzyny oraz wstępnej wyceny medalowej trofeów 17 – 19 czerwca 2024 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie zaprasza na szkolenie z zakresu oceny wieku zwierzyny po odstrzale oraz wstępnej wyceny medalowej trofeów zwierzyny płowej i czarnej.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających uprawnienia selekcjonerskie, które pragną doskonalić swoje umiejętności. Głównym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie oceny wieku zwierzyny po odstrzale. Dodatkowo uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad wstępnej wyceny medalowej trofeów, obejmującą praktyczne demonstracje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Prowadzącym szkolenie będzie prof. dr hab. Roman Dziedzic

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2024 roku od godziny 1600, w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie.

Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł od osoby.

Zgłoszenia należy dokonać na e-mail zo.lublin@pzlow.pl podając imię i nazwisko, nr legitymacji. Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać na nasze konto: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209.

Zgłoszenia i wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 13 czerwca b.r.

Zarząd Okręgowy PZŁ Lublin

Udostępnij
Twitter
WhatsApp