Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NABYCIE UPRAWNIEŃ SELEKCJONERSKICH

Zarząd Okręgowy PZŁ Lublinie informuje, że od 8 maja 2023 roku planowany jest kurs dla członków PZŁ w celu uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

Zapisy dokonywane są na podstawie zgłoszenia e-mail, w którym podajemy imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie opłaty, zaś w tytule „Zgłoszenie na kurs selekcjonerski” – zo.lublin_szkolenie@pzlow.pl

Na podany adres będziemy przesyłać bieżącą korespondencje dotyczącą przebiegu szkolenia , kody dostępowe do aplikacji, harmonogram szkolenia oraz inne ważne informacje dotyczące szkolenia i egzaminów.

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, umożliwiający połączenie audiowizualne z wykładowcami.

Wykłady odbywać się będą wg. harmonogramu, który zostanie udostępniony uczestnikom kursu.
Wykłady w dni powszechne odbywać się będą od godz. 15-tej.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 700,00 zł ( cena obejmuje koszt egzaminu)
najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia, to jest do dnia 5 maja 2023 r. na konto Zarządu Okręgowego

Numer konta bankowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp