Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR NR 89 "SIEMIEŃ" W LUBLINIE

INFORMACJE O KOLE

HISTORIA

W dniu 07 stycznia 1965 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Lublinie grupa dziesięciu myśliwych : Bartoszewicz Walenty, Knawa Ludwik, Kozdra Władysław, Krupka Jerzy, Krwawicz adeusz, Rózga Wacław, Stachurka Roman, Sztobryn Józef, Ziemnicki Stefan i Żuliński adeusz oraz stażysta Łacic Ryszard odbyła zebranie założycielskie, którego celem było powołanie koła łowieckiego.

Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie w dniu 14 stycznia 1965 roku zarejestrował nowopowstałe koło pod numerem 89. Nazwę Koło przyjęło od miejscowości Siemień i położonego przy niej dawnego jeziora Siemień i zbudowanego na jego miejscu przez jeńców tatarskich w II połowie XVII wieku stawu ( obecne Stawy Siemień ).

Pierwszy Zarząd Koła stanowili Koledzy:

Wacław Rózga – Prezes,
Walenty Bartoszewicz – Łowczy,
Józef Sztobryn – Skarbnik,
Tadeusz Żuliński – Sekretarz.

Na zdjęciu: Członek założyciel i pierwszy Prezes Koła Kolega Wacław Rózga.

Wydzierżawienie z dniem 25 marca 1965 roku obwodu łowieckiego numer 71 położonego w powiecie Parczew ( powierzchnia 6875 ha, w tym 1400 ha stawów i moczarów oraz 563 ha lasy ) stanowi początek działalności hodowlano – gospodarczej Koła Łowieckiego Nr 89.

W pierwszym sezonie łowieckim odstrzelono: 4 sarny, 2 dziki, 50 zajęcy, 10 bażantów, 320 kaczek i 5 gęsi oraz odłowiono 50 żywych zajęcy. Pierwszy budżet tak po stronie wpływów i wydatków zamknął się sumą 37 325,00 zł, w tym za odstrzeloną zwierzynę łączną sumą 21 500,00 zł. Zredukowano szkodniki: 92 sroki, 130 wron, 17 jastrzębi, 9 kotów, 15 psów i 2 lisy. Ujawniono pięciu kłusowników.

Zdjęcie: Zachód słońca nad stawami Siemień. Przed kolejnym miotem w Lasach Woronieckich.

W dniu 25 listopada 1969 roku została zawarta umowa dzierżawy na obwód łowiecki numer 11 – Woroniec, który do tej daty stanowił obwód administracyjny Lasów Państwowych, położonego w powiecie Biała Podlaska ( powierzchni 6922 ha, w tym 1316 ha lasu ). W pierwszym sezonie łowieckim na tym obwodzie odstrzelono 16 sztuk sarny, jednego dzika, jednego lisa, 108 sztuk zajęcy i 104 sztuki kuropatwy.

Oba obwody łowieckie Koło dzierżawi do dzisiejszego i w nich realizuje gospodarkę łowiecką .

GOSPODARKA HODOWLANO – ŁOWIECKA

Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich o ogólnej powierzchni 13 855 ha, w tym 1 998 ha lasu.

Obwód łowiecki nr 18 „Woroniec”

( dawny obwód nr 11; 27 ) o powierzchni 6 805 ha, w tym powierzchnia leśna 1 360 ha, położony jest w gminie Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska, Okręg PZŁ Biała Podlaska, w dolinie rzeki Krzna. Kategoria słaba. Wchodzi w skład rejonu hodowlanego Podlasie. Droga międzynarodowa Europa Zachodnia a Europa Wschodnia rozdziela go na dwie części. Lasy charakteryzują się dużym urozmaiceniem drzewostanu, z przewagą sosny, ze znaczną ilością podszytu świerkowego. Gospodarka na terenie lasu prowadzona jest przez Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski ( 90% powierzchni leśnej). Kompleksy leśne o niewielkiej powierzchni ( największy 600 ha Las Łysochy ). Gleby rolne słabe, z przewagą piaszczystych o niskiej bonitacji. Gospodarka rolna prowadzona w głównej mierze przez rolników indywidualnych, oparta jest o średniej wielkości gospodarstwa rolne. Na gruntach po byłym PGR prowadzona jest wielkoobszarowa uprawa zbóż, w tym głównie kukurydzy. Bliskie położenie miasta Biała Podlaska sprawia, że na sporej części obwodu znajdują działki budowlane wykorzystywane pod budownictwo jednorodzinne i ogrody działkowe oraz znaczna ilość sadów. Ze zwierzyny łownej bytuje jeleń, sarna, dzik, zając, lis, jenot, kuna, borsuk, tchórz, bażant, kuropatwa, słonka, kaczka, grzywacz, piżmak, przechodni łoś.

Zdjęcie: Słynna Grobla „Działowa” na Stawach Siemień.

Obwód łowiecki nr 98 „Siemień”

( dawny obwód nr 71; 74 ) o powierzchni 7 050 ha, w tym powierzchnia leśna 638 ha, położony jest w gminie Siemień powiat Parczew i gminie Niedźwiada powiat Lubartów, Okręg PZŁ Biała Podlaska, w dolinie rzek yśmienica, Piwonia i Piskornica. Kategoria słaba. Wchodzi w skład rejonu hodowlanego Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie. Gleby słabe, z przewagą piaszczystych o niskiej bonitacji. Gospodarka rolna prowadzona w głównej mierze przez rolników indywidualnych, oparta jest o małej wielkości gospodarstwa rolne. Występuję duży kompleks stawów hodowlanych „Stawy Siemień” o powierzchni prawie 800 ha. Lasy o bardzo małej powierzchni, w 90% stanowią własność prywatną. Ze zwierzyny łownej bytuje sarna, dzik, zając, lis, jenot, kuna, borsuk, tchórz, norka amerykańska, bażant, kuropatwa, słonka, kaczka, gęś, łyska, grzywacz, piżmak.

WIELKOŚĆ ODSTRZAŁU ZWIERZYNY ZA LATA 2001- 2006

GatunekSezon łowiecki
2001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006
Jeleń ogółem*1*12
byk***11
łania*1**1
Sarna ogółem3031393644
kozioł1413151219
koza1415192021
koźle23544
Dzik3451645745
Zając8260183827
Kaczka42032098196255
Gęś25321510
Lis1521333454

W Kole nie są wykonywane polowania na kuropatwy , a polowania na zające ograniczone zostały do dwóch w sezonie. Koledzy myśliwi posiadają 25 psy, w tym ułożone do polowań na ptactwo 15, a do poszukiwania postrzałków 10.

W obwodzie nr 18 zlokalizowany jest Dom Myśliwski /na zdjęciach poniżej/ a na obwodzie 98 stanica myśliwska.

ZARZĄD KOŁA

Od 1965 roku w skład Zarządu Koła wchodzili :

Rok wyboruPełnione funkcje
PrezesWice PrezesŁowczyPodłowczySkarbnikSekretarz
1965Wacław Rózga.Walenty Bartoszewicz.Józef SztobrynTadeusz Żuliński
1966..Eligiusz Elżakowski...
1968....Ryszard ŁacicJózef Sztobryn
1971.....Stefan Michaluk
1982Stefan Mareczko.....
1983..Stanisław Szabała...
1987..Kazimierz Południk...
1989.Stanisław SzabałaJózef Suchorab...
1991...

Stanisław Budzyński

Mieczysław Rózga

.Piotr Rusek
1993..Piotr Rusek..Sławomir Południk
1995.Andrzej Łacic...Cezary Wręga
1998..Cezary WręgaStanisław Budzyński
Norbert Nowacki
.Zbigniew Brzozowski
1999Andrzej ŁacicTomasz Pałka....
2000..Stanisław BudzyńskiJerzy Rogowski.Jacek Grzegorz Oleksy
2006..Jacek Pawlikowski...

CZŁONKOWIE

W okresie ponad 40 lat funkcjonowania Koła należało do niego 131 myśliwych. Obecnie do braci myśliwskiej skupionej w „Siemieniu” należy 54 memrodów.

Szereg członków Koła zostało wyróżnionych odznaczeniami łowieckimi.

Najwyższym z nich Złomem Koledzy:

 • Ryszard Łacic ( † );
 • Stefan Mareczko;
 • Kazimierz Mijal ( † );
 • Wacław Rózga ( † );

Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej Kolega

 • Stanisław Budzyński( † );

Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej Koledzy:

 • Roman Bąkowicz,
 • Tadeusz Fita,
 • Marek Kaliszewski,
 • Andrzej Łacic,
 • Norbert Nowacki,
 • Julian Palus,
 • omasz Pałka,
 • Kazimierz Południk,
 • Janusz Wijaszka,
 • Przemysław Wójtowicz.

Medalem Zasłużonym dla Łowiectwa Lubelszczyzny Koledzy:

 • Ryszard Łacic ( † ),
 • Stefan Mareczko.

Na terenie obu obwodów łowieckich z okazji 40 lecia Koła obchodzonego w roku 2005, zostały postawione upamiętniające ten jubileusz kamienie z pamiątkowymi tablicami.

MEDAL DLA KOŁA

Za swoją działalność Koło zostało uhonorowane Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

W dniu 27 sierpnia 2005 roku członkowie Koła Łowieckiego nr 89 „Siemień” w Lublinie spotkali się w łowisku, w stanicy myśliwskiej w Worońcu z okazji jubileuszu 40 lecia jego powstania.

Stanica w Worońcu i pamiątkowe tabliczki założyczeli Koła

Uroczystości prowadził prezes Zarządu Koła Andrzej Łacic, natomiast historię powstania i dorobku Koła przedstawił Stefan Mareczko.

Dla upamiętnienia jubileuszu ufundowano obelisk z pamiątkową tablicą, którego odsłonięcia dokonał członek założyciel Ryszard Łacic.

Czterdziestoletni dorobek Koła uhonorowany został Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, który Zarzadowi Koła wręczył przedstawiciel NRŁ, prezes ORŁ w Białej Podlaskiej Aleksander Wit-Kompa

W trakcie uroczystości członek założyciel Koła Ryszard Łacic udekorowany został najwyższym odznaczeniem łowieckim Złomem.

Z okazji jubileuszu Kołu gratulacje złożyli:

Tadeusz Łazowski – starosta Bialski
Janusz Paderewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski
Aleksander Wit- Kompa – członek NRŁ
Roman Laszuk – łowczy Okregow w Białej Podlaskiej
Henryk Chwaliński – wice prezes ORŁ w Lublinie

Część oficjalną zakończyło wspólne zdjęcie uczestników spotkania. W stanicy Koło zorganizowało wystawę łowiecka, na której zaprezentowano ciekawe trofea.

Spotkanie zakończyła wspólna biesiada myśliwska