Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR NR 83 "LIS" W LUBLINIE

INFORMACJE O KOLE

HISTORIA I CZŁONKOWIE KOŁA

 

Koło Łowieckie nr 83 „Lis” utworzone zostało 24 lutego 1957 roku i pierwotną jego siedzibą była Wólka Lubelska.

Wśród członków założycieli byli; Czesław Martynowicz, Czesław Smok, Józef Skiba, Jan Matysiak, Stanisław Kośka, Henryk Gąsik, Józef Wawszczuk i Józef Matysiak.

W 1964 roku siedzibę Koła przeniesiono do Lublina.

PIERWSZY ZARZĄD KOŁA STANOWILI:

Czesław Martynowicz – prezes
Stanisław Duda – łowczy
Czesław Smok– sekretarz
Józef Skiba – skarbnik

W okresie pięćdziesięciolecia działalności Koła, funkcje prezesa Zarządu, po Czesławie Martynowicz – pierwszym prezesie, kolejno sprawowali:

Jan Morawski, Wacław Koźmiński, Tadeusz Tylman, Leon Szyszko, Władysław Wołoczko, Józef Rumierz, Stanisław Podleśny, Edward Matysiak a od 19 96 roku Kazimierz Krzyszczak.

CZŁONKOWIE I ZARZĄD

Koło zrzesza 33 członków a od 2005 roku działalnością jego kieruje Zarząd w składzie:

Kazimierz Krzyszczak – prezes,
Andrzej Bedenak – łowczy,
Bujnik Zbigniew – skarbnik
Mierzwiński Piotr – sekretarz

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło początku istnienia gospodaruje na terenie obwodu nr 62.

W latach 1964-1970 dzierżawiło dodatkowo obwód nr 240 w powiecie hrubieszowskim, który jednak w wyniku decyzji ówczesnych władz samorządowych utraciło.

Obwód łowiecki nr 62 położony w okolicy Wisznic o łącznej powierzchni 8220 hektarów ma charakter polny, w którym lasy stanowią niewiele ponad tysiąc hektarów. Pierwotnie na terenie obwodu dość licznie występowały moczary i bagna, które zniknęły na skutek prowadzonych w lat 60 melioracji.

Dzięki staraniom Zarządu a szczególnie ówczesnego prezesa Stanisława Podleśnego oraz Zarządu LOP w Białej Podlaskiej od całkowitej zagłady w drodze melioracji ocalono jedynie bagnisko „Warzewo” stanowiące aktualnie rezerwat przyrody.

 

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH SEZONÓW MYŚLIWI KOŁA POZYSKALI NASTĘPUJĄCE ILOŚCI ZWIERZYNY

GatunekSezon łowiecki
2004/20052005/20062006/2007
Jeleń byk2*1
Jeleń łania*12
Jeleń ciele*11
Sarna – rogacz6810
Sarna – koza73*
Sarna – koźle222
Dzik6116
Zając4**
Lis203829
Piżmak15**
Dzika kaczka20*21
Kuna*22

Uroczystości jubileuszu pięćdziesięciolecia obchodzone w dniu 22 września 2007 roku, rozpoczęto poświęceniem obelisku-kapliczki św. Huberta przy stanicy myśliwskiej w lesie Łyniewskim ufundowanej przez członków Koła.

W kościele parafialnym w Wisznicach w trakcie mszy w intencji myśliwych i ich rodzin poświęcono sztandar Koła

Sztandar, za pięćdziesięcioletni dorobek Koła, z okazji jubileuszu udekorowany został Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

W trakcie uroczystości członkowie Koła Andrzej Bedenak , Zbigniew Bujnik i Piotr Mirzwiński uhonorowani zostali Medalem Zasługi Łowieckiej a prezes Zarządu Kazimierz Krzyszczak Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny

Członkowie Koła i ich rodziny wyróżnieni zostali dyplomami.

Z okazji jubileuszu gratulacje Kołu przekazał Wojewoda Lubelski, Starosta Bialski, naczelne i okręgowe władze łowieckie, zarządy zaprzyjaźnionych kół łowieckich.

Spotkanie zakończyła biesiada, która nie miała końca