Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR NR 8 "ŁOŚ" W LUBLINIE

WYDARZENIA W KOLE

8 listopada 2009 roku myśliwi Kola Łowieckiego nr 8 „Łoś” w Lublinie zgromadzili się na niecodziennej uroczystości jaką były obchody dnia świętego Huberta. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8:00 rano, polową mszą świętą celebrowaną przez Kolegę myśliwego Księdza Andrzeja Jankoskiego.

W uroczystej mszy uczestniczyli okoliczni mieszkańcy, zaproszeni przez członka Koła a zarazem gospodarza polowania, sołtysa wsi Nowiny kol. Tomasza Rutkowskiego. Do mszy licznie przystąpili naganiacze oraz koledzy myśliwi. Podczas mszy ks. Andrzej pobłogosławił wybudowaną Stanicę myśliwską, pod którą równo rok temu pobłogosławił kamień węgielny.

Po mszy Łowczy koła przyjął uroczyste ślubowanie młodego fruca kol. Krzysztofa Gnypa. Następnie 31 kolegów podzieliło się na 2 grupy i udało się w knieję by tradycji uroczystego polowania hubertowskiego stało się zadość. Polowanie prowadzili kol. Łowczy Leszek Piskorski oraz Podłowczy Zdzisław Woś.


Na zakończenie uroczystości hubertowskich, zorganizowany został pokot. Ogłoszono wyniki i wręczono medale Króla polowania kol Markowi Anasiewiczowi, za dublet do dzików, Wicekróla kol. Bogdanowi Badowskiemu, Wicekróla kol. Markowi Sygockiemu, koledzy pozyskali po dziku, oraz wyróżnił Króla pudlarzy. W dwie grupy pozyskano 5 dzików, 4 lisy oraz 5 zajęcy. Po czym otrąbione zostały sygnały i nastąpiło oficjalne zakończenie polowania, a wszyscy jego uczestnicy oraz goście, zaproszeni zostali na biesiadę myśliwską, która zakończyła uroczystości. Pomimo niesprzyjającej pogody pod koniec, Stanica myśliwska uraczyła wszystkich gości swą miło atmosferą i pogoda nie mogła już pokrzyżować świetnej zabawy podczas „ostatniego miotu”.

Opracował : Dominik Ciejpa – Znamirowski

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PREZESA KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 8 „ŁOŚ” W LUBLINIE

12 sierpnia 2007 roku na bardzo gościnnej strzelnicy w Chełmie w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego nr 8 „ŁOŚ” w Lublinie w konkurencjach śrutowych, wzięło udział 24 myśliwych, głównie z Koła jak i zaproszeni Goście.

Sędzią głównym zawodów i zarazem na konkurencji Oś, był kol. Jurek Wnuk z zaprzyjaźnionego Koła Łowieckiego nr 116 „KNIEJA” w Stalowej Woli, a jego zastępcą kol. Dominik Ciejpa – Znamirowski sędziując konkurencję Krąg. Na konkurencji Przeloty i Zając sędziowały żony Kolegów.

Zawody rozgrywane przy pięknej – sprzyjającej zawodnikom pogodzie – były bardzo wyrównane.

NAJLEPSZY WYNIK

Najlepszy z wynikiem 250/300 był Bogdan Badowski który zdobył Puchar Prezesa Koła Łowieckiego nr 8 „ŁOŚ” w Lublinie oraz nagrodę główną – obraz o tematyce myśliwskiej ufundowany przez Biuro Polowań Hel – Tour z Warszawy, wręczony przez właściciela Marka Radzikowskiego.

Drugie miejsce – tylko o 5 punktów mniej, stracone na „7 stanowisku na kręgu” – uzyskał Mateusz Ciejpa – Znamirowski oraz nagrodę- bon do zrealizowania w Salonie Myśliwskim Jerzego Dudry, ufundowany przez Salon Myśliwski Jerzego Dudry

KLASA POWSZECHNA

W klasie powszechnej najlepszy wynik 220/300 punktów, zarazem trzeci w klasyfikacji ogólnej uzyskał Waldek Anasiewicz, wygrywając puchar dla Najlepszego Zawodnika w Klasie Powszechnej ufundowany i wręczony przez Prezesa Koła Łowieckiego nr 116 „KNIEJA” w Stalowej Woli, oraz pastorał ufundowany przez Biuro Polowań „Zielony Dąb” z Legionowa.

Koledzy z miejsc 4-13 otrzymali nagrody rzeczowe

GOŚCIE

Najlepszym w śród zaproszonych gości był Tomasz Adamczyk, wygrywając Puchar Prezesa Koła Łowieckiego nr 8 „ŁOŚ” w Lublinie,

drugim był Marian Tatara a ostatnie miejsce na podium zajął Jacek Bukała.

Najlepszy „INACZEJ” okazał się Tadzio Sutryk zdobywając 85/300 wygrywając nagrodę płynną do napełnienia Pucharu.

TABELA WYNIKÓW

ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR PREZESA KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 8 „ŁOŚ” W LUBLINIE

LpImię i nazwiskoKOŁOKRĄGZAJĄCPRZELOTYRAZEMLOKATA
1Pazyna Włodzimierz82580515125XIII
2Kawalec Wojciech85045025120XIV
3Zgardziński MarcinG6565550185
4Bukała JacekG70803040220IIIG
5Wolak JerzyG85651540205
6Tatara MarianG70853035220IIG
7Adamczyk TomaszG85753535230IG
8Ciejpa – Znamirowski Mateusz880903045245II
9Ciejpa – Znamirowski Krzysztof865702030185VI
10Rutkowski Tomasz8355001095XV
11Świderek Stanisław835502045150XIII
12Gawryś Sławomir845451525130XII
13Dżugaj GrzegorzG60751530180
14Woś Zdzisław84580015140IX
15Wątróbka Maciej880751050215IV
16Kruszynski Waldemar87075040185V
17Tokarski Grzegorz825652520135XI
18Bernecki Mariusz835301025100XIII
19Badowski Bogdan890803545250I
20Anasiewicz Waldemar880801550225III/IP
21Anasiewicz Marek865601040175VII
22Krakowski LeszekG6585550205
23Piskorski Leszek845551025135X
24Sutryk Tadeusz8154502585INACZEJ

 

Po uroczystym zakończeniu zawodów przy pieczonym dziku i najlepszym pieczywie na wschód od Łęcznej, (zarówno pieczywie jak i dziku), ufundowanym przez Piekarnię Anny i Leszka Piskorskich był czas na ponowne przedyskutowanie wydarzeń całego dnia, obejrzeniu nagród, podzieleniem się wrażeniami z zawodów i …….

W tym też miejscu Zarząd Koła łowieckiego nr 8 „ŁOŚ” w Lublinie chciałby serdecznie podziękować sponsorom zawodów, dzięki którym zawody o Puchar Prezesa Koła Łowieckiego nr 8 „ŁOŚ” w Lublinie, mogły odbyć się tak hucznie i gościnie zarówno dla Gości jak i Członków Koła. Podczas podsumowania zawodów wręczono 4 okazałe puchary oraz 15 nagród rzeczowych. Mamy nadzieję iż ten styl i rozmach zawodów w Kole zostanie podtrzymany przez kolejne lata, a liczba Sponsorów i zawodników będzie rosła.

SPONSORZY ZAWODÓW :

BIURO POLOWAŃ HEL – TOUR Z WARSZAWY
SALON MYŚLIWSKI JERZY DUDRA W LUBLINIE
BIURO POLOWAŃ „ZIELONY DĄB” Z LEGIONOWA
SKUP DZICZYZNY LAS OLSZTYN W LUBLINIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 116 „KNIEJA” ZE STALOWEJ WOLI
PIEKARNIA ANNA I LESZEK PISKORSCY Z ŁĘCZNEJ

Opracował Dominik Ciejpa – Znamirowski