Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR NR 69 "BAŻANT" W BEŁŻYCACH

WYDARZENIA W KOLE

W dniu 7 lipca 2007 roku członkowie Koła Łowieckiego nr 69 „Bażant” w Bełżycach spotkali się w swoim leśnym łowisku, w stanicy myśliwskiej w Królach, z okazji jubileuszu 45 lecia jego powstania.

Koło Łowieckie „Bażant” powstało w maju 1962 roku z podziału Koła Łowieckiego nr 43 a w pierwszym jego Zarządzie byli; Jan Bolesta – prezes, Bronisław Mazurek – łowczy, Wacław Wiśniewski – sekretarz i Aleksander Jaroszyński – skarbnik.

W okresie minionego 45 lecia zarządom przewodniczyli; Tadeusz Mazowiecki, Wacław Wiśniewski, Stanisław Włoch, Zygmunt Łapacz i Marek Nowakowski a od 1999 roku prezesem Zarządu Koła jest Andrzej Gaweł, który prowadził jubileuszowe spotkanie.

W jubileuszu uczestniczyli członkowie Koła z rodzinami, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych , administracji państwowej, władz łowieckich oraz liczni sympatycy z miejscowej społeczności.

Uroczystości rozpoczęła Msza Polowa w trakcie, której dokonano poświęcenia sztandaru Koła.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z dorobkiem Koła w minionym czterdziestopięcioleciu.

W trakcie uroczystości członkowie Kola Zenon Bednarczyk, Romuald Mazurek i Stanisław Rymarz uhonorowani zostali Medalem Zasługi Łowieckiej

Sympatycy Koła, Pani Anna Pielacha, która prowadzi kronikę koła i Jej małżonek Remigiusz, nie myśliwy, biorący udział w życiu Koła, zostali udekorowani Odznaką Za Zasługi dla Łowiectwa – odznaczeniem przyznawanym osobom nie będącym członkami związku.

Medalem Zasługi dla Łowiectwa Zamojszczyzny odznaczony został Kazimierz Okoń

Z okazji jubileuszu gratulacje Kołu przekazali Wojewoda i Marszałek Lubelski, Starosta Biłgorajski, Komendant Wojewódzki PSŁ, naczelne i okręgowe władze Łowieckie, zarządy zaprzyjaźnionych kół łowieckich.

Spotkanie zakończyła biesiada, która nie miała końca …

Okolicznościową płaskorzeźbę z okazji jubileuszu ofiarował Kołu „Bażant” jej autor – Czesław Bielak członek Koła Łowieckiego nr 34 „Orzeł” w Niedrzwicy

Koło Łowieckie nr 69 „Bażant” w Bełżycach, corocznie podejmuje różnorakie akcje ukierunkowane na pomoc i współpracę ze społeczeństwem. Są to głównie różnokierunkowe przedsięwzięcia edukacyjne, skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, jak również aktywne uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji charytatywnej ”Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

W przedostatnią sobotę października 2009 roku, z inicjatywy myśliwych zrzeszonych w tymże kole, a głównie jego Prezesa Kol. Andrzeja Gawła, w Księżpolu w Powiecie Biłgorajskim, odbyła się akcja badań profilaktycznych tzw. Biała Sobota.

Do akcji aktywnie włączyli się dobrze nam znani lekarze myśliwi z naszego okręgu jak również lekarze specjaliści nie będący członkami Polskiego Związku Łowieckiego.

Lista lekarzy biorących udział w Białej Sobocie: dr n. med. Krzysztof Kupisz, dr Antonina Łobejko, lek. med. Agnieszka Majcher, dr n. med. Krzysztof Michałowski, dr n. med. Jacek Piłat, dr n. med. Paweł Polak, dr n. med. Marek Prasał, dr Janusz Sidor, dr n. med. Marcin Szymański, dr Zbigniew Twaróg, dr Barbara Wdowiak.


O tym, że tego typu akcje są przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” świadczyć może fakt, dość dużego zainteresowania mieszkańców okolicznych miejscowości. W ciągu kilku godzin pracy lekarzy 11 specjalności, z bezpłatnych porad i konsultacji skorzystało 150 pacjentów i nikt kto w tym dniu zgłosił się do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Księżpolu, nie odszedł z przysłowiowym „kwitkiem”, lecz został przyjęty i ukierunkowany celem podjęcia szczegółowych badań u lekarzy specjalistów, po wcześniejszym skonsultowaniu z lekarzem rodzinnym. Lekarze uczestniczący w tego typu akcjach, nie są upoważnieni do wystawiania recept na zakup i późniejsze stosowanie środków farmakologicznych, co wynika ze społecznego a zarazem charytatywnego charakteru przedsięwzięcia.

Organizacja przez myśliwych tego typu akcji zasługuje na słowa szczególnego uznania, gdyż zdecydowanie poprawia wizerunek myśliwych wśród lokalnego społeczeństwa oraz niewątpliwie przyczynia się do lepszej współpracy w zakresie gospodarki łowieckiej i szeroko rozumianych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, podejmowanych przez myśliwych w dzierżawionych obwodach.

Marian Flis