Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR NR 66 "ROGACZ" W GOŚCIERADOWIE

INFORMACJE O KOLE

CHARAKTERYSTYKA

POCZĄTKI KOŁA NR 66 „ROGACZ”

W roku 1948 grupa myśliwych z Gościeradowa, a mianowicie koledzy: Nieradko Adam, Murdzyński Jan, Czerny Bolesław, Pater Józef, Czerwonka Władysław, Chmura Wincenty, Zaręba Jan, Rupeć Wincenty, Małysek Jan, Bryczek Stanisław, Jaworski Ludomir oraz Tryka Bolesław stworzyli pierwsze początki istnienia naszego Koła.

Okres od 1952 do 1960 roku, jaki przeżyliśmy w naszym Kole można nazwać – próbą życia łowieckiego w nowym prawie, doświadczeniem i praktyką prowadzenia gospodarstwa łowieckiego, jak współżyć z kolegami o różnych przecież przekonaniach i poziomie znajomości.

Najwyższy zryw zorganizowanej pracy przypada na lata 1963 – 1968.

Stała zbiorowa penetracja terenów łowieckich, likwidacja 29 jednostek nielegalnej broni, likwidacja kłusownictwa i wnykarstwa, redukcja zbiorowa szkodników, propaganda wizualna – dawały oczekiwane rezultaty. Wzmożone prace społeczne myśliwych w zagospodarowaniu, szczególnie w okresach zimowych, szukanie nowych źródeł dochodu w odłowach zajęcy, kuropatw i saren, dały w tym okresie możliwość rozwinięcia gospodarki i obniżenia kosztów zbiorowych polowań. To właśnie wiązało członków z efektami gospodarczymi koła.

W tym samym okresie podjęliśmy hodowlę „nowego” gatunku ptaka łownego – bażanta, który po zającu stał się najatrakcyjniejszym zwierzęciem naszych łowisk jak również polowania na niego należały i należą do jednych z najatrakcyjniejszych.

Nadmienić należy, że najwyższą zasługę w dziale związanym z hodowlą bażantów, przypisać trzeba byłemu łowczemu ś+p Kazimierzowi Morszczyźnie i wspomnieć, że pierwsze bażanciki wykluły się w gospodarstwie ś+p Kolegi Wincentego Chmury.

Dobre rezultaty w hodowli i efekty wspólnej pracy mobilizowały nas do dalszej realizacji ambitnych planów i w efekcie zbudowaliśmy własnymi rękami wiele obiektów i urządzeń, między innymi: 2 magazyny na paszę, woliernię na bażanty, odremontowano wodopoje, zbudowano 2 brogi, 20 paśników dla zwierzyny płowej. Obecnie obok efektów wymiernych najważniejszym dorobkiem dla nas, dla koła łowieckiego, dla naszego Zrzeszenia to autorytet. Mamy wielu przyjaciół w środowisku wiejskim, zaprzyjaźnionych drogą wspólnych celów w ochronie i redukcji szkodników krukowatych oraz poprzez organizowanie imprez i wystaw trofeów, szczególnie z okazji święta plonów na terenie gminy Gościeradów i Trzydnik.

Do naszych łowisk wszedł na stałe jeleń, a często spotyka się także i łosia. Odbudowaliśmy straty w zwierzostanie spowodowane przez zimę stulecia, a po jej skutkach straty powodowane przez wilki. To wszystko pozwoliło nam wyjść na czoło i przodować w rywalizacji z innymi kołami byłego powiatu kraśnickiego.

W dniu 04 stycznia 2004 roku zostało zwołane Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie członków naszego Koła, na którym większością głosów została podjęta uchwała o zwrocie dzierżawionego od Nadleśnictwa Gościeradów domku myśliwskiego w Barakach.

Zarząd Koła w składzie: Marian Berdys – Prezes, Romuald Jarzyna – Łowczy, Janusz Stefanek – Sekretarz, Arkadiusz Malinowski – Skarbnik podjął uchwałę o zakupie własnej działki.

W dniu 25 lutego 2004 roku, została zakupiona działka na rzecz Koła Nr 66 „ROGACZ” w Gościeradowie w miejscowości Gościeradów – Sadki.
Powierzchnia działki wynosi 0,51 ha. Na nowo zakupionej działce, jeszcze w tym samym roku wykonano: stoły z zadaszeniem, ogrodzenie działki, bramę wjazdową, niwelację terenu oraz doprowadzenie wody

Została także wybudowana w 2006 r. Kapliczka św. Huberta. Poświęcona została 8-09-2006 r. mszą świętą celebrowaną przez kapelana myśliwych Jana Pokrywkę oraz proboszcza parafii Gościeradów Andrzeja Kątka.

UROCZYSTOŚĆ 60-LECIA NASZEGO KOŁA

Pamiątkowy obelisk został wybudowany z okazji 60-lecia Koła w 2008 r., na którym zostały umieszczone nazwiska myśliwych. Obchody zorganizowano w naszej Stanicy w Sadkach.

Kapliczka św. Huberta oraz pamiątkowy obelisk z okazji 60 lecia istnienia Koła i obchody jubileuszowe

WŁADZĘ W ZARZĄDZIE KOŁA SPRAWOWALI KOLEDZY:

JAKO PREZESI KOŁA:

Adam Nieradko: 1948 –1958

Walenty Zieliński: 1959 –1960

Mieczysław Więckowski: 1961 – 1977

Bogdan Janiec: 1977 – 1990

Marian Surma: 1990 – 1996

Bogdan Janiec: 1996 – 1998

Marian Surma: 1998 – 2000

Edward Mozgawa: 2000 – 2002

Wojciech Mazur: 2002 – 2003

Marian Berdys: 2003 do chwili obecnej

JAKO ŁOWCZY KOŁA:

Władysław Czerwonka

Marcin Merkun

Kazimierz Morszczyzna

Jan Mozgawa

Tadeusz Kołodziej

Marian Surma

Zbigniew Jarzyna

Adam Dec

Marian Berdys

Romuald Jarzyna

do chwili obecnej

FUNKCJĘ SKARBNIKÓW:

Mieczysław Krasoń

Władysław Chmura

Adam Pęzioł

Jan Lebioda

Tadeusz Kołodziej

Marian Surma

Władysław Chmura

Edward Mozgawa

Arkadiusz Malinowski

Robert Bochniak

do chwili obecnej

SEKRETARZAMI BYLI :

Ludomir Jaworski

Kazimierz Wachnicki

Walenty Zieliński

inż. Władysław Mroczek

Honorat Szybiński

Eugeniusz Surma

Eugeniusz Hys

Rajmund Druć

Hieronim Duda

Ryszard Chmura

Adam Stępniewski

Wojciech Mazur

Janusz Stefanek

do chwili obecnej

KONTAKT Z KOŁEM

automotor@berdys.com.pl

WYDARZENIA W KOLE

W upalne popołudnie 26 lipca br. w miejscowości Sadki koło Gościeradowa odbyła się bardzo podniosła uroczystość –oficjalne poświęcenie i otwarcie nowo wybudowanego domu –stanicy myśliwskiej, należącej do Koła Łowieckiego nr 66 „Rogacz” w Gościeradowie. Uroczystość poświęcenia i oddania stanicy do użytku przypadła „nomen omen” w roku 66 rocznicy istnienia koła.

Na urokliwej działce należącej do koła, otoczonej z każdej strony przepastnym borem, stawiło się tego dnia niezwykle liczne grono myśliwych- członków „Rogacza”, wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście. Spotkanie zaszczycił Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, przedstawiciel Starostwa Powiatu Kraśnik Jerzy Podgórski oraz wójtowie gmin Trzydnik, Dzierzkowice i Gościeradów. Władze łowieckie reprezentowali : Marian Flis –łowczy okręgowy, Dyonizy Sadurski – członek ZO PZŁ w Lublinie i niżej podpisany. Ponadto obecni byli prezesi i łowczowie zaprzyjaźnionych, ościennych kół –nr 52 „Dąbrowa Bór” z Kraśnika i nr 32 „Zaborze” z Annopola.

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii w Gościeradowie- ks. kanonika Andrzeja Kontka. W swej homilii ksiądz Andrzej pięknie nawiązał do daty odbywającej się uroczystości (26lipca) –dnia św. Anny, babki Jezusa Chrystusa. Mówił także o roli i zadaniach myśliwego, jakie ma do wykonania w otaczającym go świecie przyrody, danym mu we władanie przez Boga.

Następnie odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi-otwarcie stanicy – której dokonał Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk w asyście ks. kanonika Andrzeja Kontka, łowczego okręgowego Mariana Flisa i prezesa koła Mariana Berdysa.

W części oficjalnej prezes koła Marian Berdys, po przywitaniu gości, w krótkim wystąpieniu nakreślił zarys historii koła, a zwłaszcza jego ostatnie, owocne lata, które doprowadziły do wybudowania i zagospodarowania tak pięknego, łowieckiego obiektu. Obiektu, który jest chlubą i radością wszystkich członków koła i może być przedmiotem zazdrości sąsiadów.

Następnie łowczy okręgowy, w asyście wojewody, dokonał aktu dekoracji Medalami Zasługi Łowieckiej, przyznanymi przez Kapitułę Odznaczeń NRŁ kolegom- członkom KŁ Nr 66 „Rogacz” w Gościeradowie, za całokształt osiągnięć i działalność na niwie łowieckiej. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał pośmiertnie Kol. Adam Stępniewski, brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali Koledzy : Romuald Jarzyna, Henryk Szczygieł i Antoni Strzelecki. Ponadto medalem okolicznościowym z okazji 50-lecia przynależności do PZŁ wyróżniony został Kol. Ryszard Bryczek. Należy nadmienić, że w ostatnim okresie złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał prezes koła Kol. Marian Berdys, medal ten został wręczony Kol. Berdysowi we wrześniu ubiegłego roku, w trakcie Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej, które odbywały się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Kolejną miłą uroczystością było wręczenie nagrody specjalnej i przekazanie specjalnych podziękowań Panu Zbigniewowi Kozłowskiemu, sympatykowi Polskiego Związku Łowieckiego, który od wielu lat wspiera działalność naszego zrzeszenia a zwłaszcza wspomaga działania organizacyjne KŁ Nr 66 „Rogacz” z Gościeradowa. A potem już tylko radosna łowiecka biesiada, przy obficie zastawionych wszelkiego rodzaju jadłem i napitkami stołach i tańce do białego rana przy dźwiękach ognistej kapeli.

W tym miejscu należy choć w kilku słowach wspomnieć o ostatnich sukcesach i dokonaniach koła i jego najnowszej i najbardziej znaczącej historii. A rozpoczęła się ona w roku 2004 zakupem działki o pow. 0,51ha, na której już w tym samym roku wykonano niwelację terenu, ogrodzenie działki wraz z bramą wjazdową, przyłącze elektryczne, doprowadzenie wody oraz piękną altanę –zadaszenie ze stołami na ponad 100 osób. Następnie w roku 2006 wybudowano na działce drewnianą kapliczkę św. Huberta, którą uroczyście poświęcono 8 września tegoż roku. W roku 2008 –roku jubileuszu 60-lecia koła – posadowiono koło kapliczki pamiątkowy granitowy obelisk z nazwiskami wszystkich myśliwych, którzy złotymi zgłoskami wpisali się w historię koła i którzy mieli największy wkład przy budowie i urządzaniu całości obiektu. Wreszcie ukoronowaniem tych wszystkich działań było wybudowanie i oddanie do użytku okazałego, naprawdę bardzo pięknego, świetnie wyposażonego budynku – stanicy myśliwskiej, w roku 66-lecia istnienia koła.

To naprawdę olbrzymi trud, olbrzymie zaangażowanie zarówno organizacyjno- finansowe jak i ludzkie wszystkich członków koła, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska. Niezaprzeczalnie jednak trzeba stwierdzić, że motorem tych wszystkich działań i ojcem ostatnich sukcesów koła jest Kol. Marian Berdys- jego prezes, który potrafił zmobilizować kolegów do działania, znaleźć odpowiednie środki i wszystko sprawnie spiąć w organizacyjne karby. Dlatego dziś koło może poszczycić się posiadaniem jednego z najpiękniejszych obiektów łowieckich w naszym okręgu.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich członków KŁ nr 66 „Rogacz” w Gościeradowie i ich prezesa !

Henryk Chwaliński