Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR NR 47 "BEKAS" W OPOLU LUBELSKIM

INFORMACJE O KOLE

INFORMACJA O KOLE

Kolo Łowieckie nr 47 „Bekas” w Opolu Lubelskim powstało w 1948 r. Założycielami koła byli mieszkańcy Opola i Poniatowej jak również okolicznych miejscowości. Ówcześni członkowie koła wywodzący się z rożnych środowisk społecznych, cechowali się jedną a zarazem wspólną pasją, jaką było zamiłowanie do myślistwa. Swe pasje realizowali już wcześniej w Opolskim Towarzystwie Łowieckim. Do organizacji tej należeli między innymi: ks. Karol Marosz, Józef Przychodzeń, Władysław Sitarski, Józef Franczak. Z kolei założycielami koła w Opolu Lubelskim w 1948 r., byli:

Klemens Wilczyński – prezes,
Stanisław Przychodzeń – łowczy,
Henryk Słomczyński – skarbnik,
Czesław Myczkowski – sekretarz.

Na początku koło liczyło 12 członków. Jednak same początki działalności koła były bardzo trudne. Kraj zniszczony wojną cechowała słaba gospodarka, łowiska charakteryzowały się bardzo małą ilością zwierzyny, a kwitnące w tym okresie kłusownictwo nie sprzyjało rozwojowi zwierzostanów. Jednak nie zniechęciło to garstki osób zaangażowanych i zainteresowanych rozwojem łowiectwa w rejonie Opola. W kolejnych latach po założeniu, do koła przybywali kolejni członkowie, angażując swe siły w doskonalenie gospodarki łowieckiej. W okresie tym obiektem dzierżawy były tereny polne. Dopiero dekret z 1952 roku, nakazał tworzenie obwodów łowieckich i wydzierżawianie ich przez powiatowe rady narodowe. Wówczas koło uzyskało 4 obwody łowieckie, wszystkie graniczące ze sobą, a dodatkowo w rejonie zamieszkałym przez członków koła.

W roku 1965 roku, nastąpił podział koła, na koło „Bekas” w Opolu Lubelskim oraz koło „Bażant” w Poniatowej. Wraz z podziałem koła, podzielone zostały też i dzierżawione obwody łowieckie. Opolski „Bekas” otrzymał 14 tys. ha gruntów, które obecnie znajdują się na terenie 5 gmin tj. Łaziska, Opole Lubelskie, Karczmiska, Wilków i Józefów. Wszystkie obecnie dzierżawione przez koło obwody, znajdują się na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Kraśnik. Wszystkie obwody to obwody o charakterze leśnym. Pomimo ich leśnego charakteru, do niedawna dominowała w nich zwierzyna drobna, zaś ze zwierzyny grubej pozyskiwano nieliczne ilości saren i dzików.

Koło prowadząc gospodarkę łowiecką inwestowało w budowę paśników dla zwierzyny płowej, budek dla kuropatw, posypów dla bażantów. Budowano także lizawki dla zwierzyny i ambony myśliwskie. Od kilku lat prowadzone są introdukcje zwierzyny drobnej. Pierwsza wojlera do introdukcji bażantów powstała w Ciepielowce u kol. Słomczyńskiego. Dbałośc o łowiska przejawia się także akcjami sadzenia lasu

Koło przez wiele lat borykało się z pomieszczeniem dla myśliwych, którzy przyjeżdżali na polowania z terenu. Nie mieli schronienia w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych jak również ostoi na śniadania, czy na zakończenie polowania. Początkowo miejscem takim była „bekasówka”, wykonana w postaci zadaszonej wiaty, położona w Józefowie. Następnie zrobiono wiatę u Kol. Przychodnia. Przez pewien czas dzierżawiono też poddasze na rybakówce w Jankowej. W roku 1986 roku, zakupiono gospodarstwo we wsi Jankowa, członkowie koła dodatkowo się opodatkowali i dokonano remontu zabudowy oraz domu który służył do 2007 r. jako siedziba koła. Odbywały się tu wszystkie imprezy myśliwskie i zbiorki na polowania jak również uroczyste zakończenia polowań zbiorowych.

Jednym z ciekawszych polowań w obwodach są coroczne polowania na ptactwo wodne, uważane za otwarcie sezonu polowań, na których spotykają się myśliwi z kół zrzeszonych w Puławskim Klubie Kół Łowieckich „Hubertus” w Puławach, którego członkiem jest opolski „Bekas” oraz zaproszeni goście z władzami okręgowymi związku na czele.

Kolejną tradycją kultywowaną przez koło od wielu lat, są polowania hubertoskie w kole, a następnie za dwa tygodnie polowanie w ramach Puławskiego Klubu Kół Łowieckich „Hubertus”, gdzie wspólnie z kolegami innych kół miło i sympatycznie spędzamy czas, czcząc naszego patrona św. Huberta.

Ważnym wydarzeniem w życiu naszego koła były obchody 50-lecia zorganizowane w 1998 roku. Wielkość tego wydarzenia miała zasięg wojewódzki, uczestniczyli w nim władze Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Rejonowego, Urzędu Miejskiego oraz władze Zarządu Okręgowego PZL w Lublinie. Zaproszeni goście zwiedzili imponującą wystawę trofeów łowieckich – wykonaną ze zbiorów naszych myśliwych, uczestniczyli także w okolicznościowej akademii, a następnie biesiadowali przy taktach muzyki granej do białego rana.

Myślistwo to nie tylko polowania, gospodarka łowiecka, ale także koleżeństwo, jedność działania jego członków i podtrzymywanie tradycji i kultury łowieckiej. Pomysł, który zrodził się wśród grupy myśliwych aby ufundować sztandar dla koła początkowo nie znalazł poparcia, ale po następnych spotkaniach został zrealizowany. Sztandar był gotowy w ciągu dwóch lat i został ufundowany ze składek członków koła. Po jego wykonaniu zgodnie ze zwyczajem myśliwskim należało go poświęcić i przekazać myśliwym. Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem NMP w Opolu Lubelskim w roku 2005. Należy zaznaczyć, że byliśmy wtedy jednym z nielicznych kół, które dostąpiły takiego zaszczytu. W uroczystościach wzięły udział władze powiatowe i miejskie oraz władze Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie.

Z inicjatywy zarządu koła, w 2007 roku, przystąpiono do remontu i modernizacji domku myśliwskiego. Zaciągnięto na ten cel kredyt hipoteczny. Walne Zgromadzenie Członków Koła, podjęło uchwałę zwiększającą składkę myśliwych, aby modernizację ukończyć do 2010 roku.

Obchody jubileuszu 60-lecia koła odbyły się 20 września 2008 roku, w opolskim kościele, gdzie odprawiona została Msza Święta, a następnie uczestnicy uroczystości i poczet sztandarowy udali się na część oficjalną, gdzie głównym punktem obchodów była dekoracja sztandaru koła najwyższym odznaczeniem łowieckim – „złomem”. Zainteresowanych historią koła zapraszamy do zapoznania się z monografią koła pt. „Myśliwi z Powiśla” autorstwa Macieja Sobieraja, wydanej z okazji 50-lecia oraz folderu wydanego z okazji 60-lecia koła.

Opracował: Tadeusz Piłat

POZYSKANIE ZWIERZYNY W LATACH 1998-2008

Pozyskana
zwierzyna
Sezon
1998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08
Jeleń91359161191136
Sarna30281521211617313351
Dzik1326711810941325
Zając1942002101611599475607364
Bażant128171150168160258125197127230
Kaczka275168281421455595590534474547
Kuropatwa131120126180250338328853396
Lis376740553659681218478

TROFEA MEDALOWE

Myśliwypktmedal
Jeleń
Przychodzeń Lech203,12srebrny
Nowak Janusz200,18srebrny
Gorajek Leszek190,11srebrny
Jasik Jacek183,07brązowy
Nowak Janusz179,24brązowy
Ceglarski Sławomir176,42brązowy
Woś Robert170,24brązowy
Sarna rogacz
Jasik Jacek131,50złoty
Gorajek Tadeusz119,75srebrny
Kołodziejczyk Tomasz118,75srebrny
Nowak Adam118,00srebrny
Przychodzeń Lech115,60srebrny
Maciąg Marek108,63brązowy
Dzik
Jasik Jacek127,00złoty
Kuś Mariusz123,25złoty
Gorajek Tadeusz117,55srebrny
Cioch Czesław112,95brązowy
Wilk – skóry
Hajduk Jan106,95brązowy
Wilk – czaszki
Hajduk Jan42,25złoty
Gozdór Jan41,15złoty
Gozdór Jan39,90srebrny

ADRES KOŁA

Koło Łowieckie nr 47 „Bekas”
Jankowa 24 24-300 Opole Lubelskie
tel. 509-644-716 prezes
tel. 501-208-213 łowczy
e-mail: magdapilat@wp.pl nr konta: 34 1020 3235 0000 5202 0024 7460 PKO BP SA w Opolu

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA

Prezes – Piłat Tadeusz
Łowczy – Jasik Jacek
Vice Łowczy – Kuś Mariusz
Skarbnik – Czaja Janusz
Sekretarz – Andrzej Zarębski

WYDARZENIA W KOLE

Dnia 6 sierpnia 2011 roku, członkowie w Koła Łowieckiego nr 47 „BEKAS” w Opolu Lubelskim rywalizowali w zawodach strzeleckich o mistrzostwo Koła.

Rywalizacja odbyła się na strzelnicy myśliwskiej w Puławach i obejmowała pełny sześciobój, lecz myśliwy strzelali tylko połowę konkurencji.

W rywalizacji uczestniczyło 19 członków koła.

Zwycięzcą rywalizacji okazał się Kol. Zbigniew Wójtowicz, drugie miejsce zajął Kol. Tomasz Kołodziejczyk, zaś na trzeciej lokacie uplasował się Kol. Krzysztof Serwa.

Zwycięzcy uhonorowani zostali nagrodami ufundowanymi przez zarząd koła.

Tradycją stało się wspólne świętowanie patrona braci łowieckiej dnia św. HUBERTA w naszej społeczności myśliwskiej w Opolu Lubelskim. Przy pięknej, wręcz wiosennej pogodzie na zbiórce dnia 7 listopada 2010 r., stawiło się 56 myśliwych wraz z naganką i wozami do transportu.

Po dokonaniu odprawy myśliwych, w asyście sygnałów łowieckich, koledzy myśliwi przydzieleni do poszczególnych grup ruszyli do kniei. Dużą atrakcją dla jednej z grup, karawan ciągniony przez parę koni, co zaowocowało, że przy pierwszym posiłku i ognisku natychmiast odżyły wspomnienia i opowieści starszych kolegów, jak to dawniej wyglądały polowania.

Zakończenie polowania zaplanowano w domku myśliwskim w Jankowej. Zarząd kola przygotował miejsce na pokot, który odbył się zgodnie z tradycjami łowieckimi. Na rozkładzie znalazły się: 3 sarny 8 lisów i 12 zajęcy. Po odegraniu sygnałów myśliwskich, króla polowania oraz v-ce królów uhonorowano okolicznościowymi medalami, a zostali nimi kol. Marek Maciąg (król polowania) zaś wice królami kol. Zbigniew Wójtowicz i Tomasz Kulikewicz. Zachowując i kultywując tradycje łowieckie, zarząd koła uroczyście przyjął do grona myśliwych pięciu nemrodów wśród nich znalazła się jedna Diana. Odegrano sygnały myśliwskie, przy których ślubowanie złożyli kol. Malgorzata Przychodzeń, kol. Zbigniew Gabriel, kol. Marcin Adaszewski, kol. Marek Wójcik.

Po zakończeniu wszystkich obrzędów związanych z polowaniem, zarząd koła zaprosił wszystkich uczestników na biesiadę myśliwską. Sygnaliści sygnałem posiłek potwierdzili tak ważny komunikat.

Darz Bór
Tadeusz Piłat
Prezes Koła

W dniu 14-05-2010 r. Walne Zebranie członków Koła zmieniło skład Zarządu Koła.

Obecny Skład Zarządu:

Prezes – Piłat Tadeusz
Łowczy – Jasik Jacek
Vice Łowczy – Kuś Mariusz
Skarbnik – Czaja Janusz
Sekretarz – Markowski Marcin

 

Zarząd Koła na swoim posiedzeniu podjął uchwałę przekazania na rzecz powodzian kwotę 1 200,00 zł.

Zakupiona produkty żywnościowe o przekazano do Punktu w Rogowie gmina Wilków.

Jako Koło dzierżawimy część obwodów tej gminy jak również mamy tam kolegów myśliwych, członków naszego Koła i dlatego czujemy się w obowiązku pomóc powodzianom. Taka decyzja pozwoliła Nam jako Kołu pomóc chociaż w małej części poszkodowanym w powodzi.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do Kolegów myśliwych o każdą pomoc dla powodzian gmin Wilków, Łaziska i Józefów n/W.

Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 47 „Bekas” w Opolu Lubelskim, zebrali się w dniu 17.04.2010 r. w Leśnictwie Kleniewo, aby zgodnie z kultywowanym zwyczajem posadzić sadzonki drzew leśnych, na przygotowanym wcześniej przez leśników terenie, przeznaczonym pod zalesienia.

Ponieważ był to dzień roboczy frekwencja myśliwych była średnia, co w niczym nie przeszkodziło w wykonaniu zaplanowanego zadania. W tym roku myśliwy sadzili wyłącznie sadzonki dęba, co wynikało w elementów siedliskowych terenu. Po zakończeniu prac, leśniczy Andrzej Kołodziejczyk, członek naszego koła oraz prezes koła zaprosili wszystkich biorących udział w tak szczytnym przedsięwzięciu związanym z ochroną przyrody i środowiska, na wspólny posiłek przy tradycyjnie rozpalonym ognisku ze smaczną kiełbaską. Leśniczy podziękował wszystkim uczestnikom i zaprosił do podtrzymywania tradycji sadzenia lasu przez członków naszego koła w kolejnych latach.

Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, myśliwi z opolskiego „Bekasa”, zebrali się w stanicy w Jankowej w liczbie 27strzelb, aby wspólnie przeżyć spotkanie wigilijne w otaczającym lesie i bytującą zwierzyną.

Pogoda była fatalna gdyż padał deszcz ze śniegiem, jednak nie odstraszyła ona prawdziwych myśliwych, chyba w myśl powiedzenia, że dla myśliwych jest tylko dobra i bardzo dobra pogoda. Po odegraniu sygnałów łowieckich, wyruszono na łowy, aby po ich zakończeniu, ponownie spotkać się w domku myśliwskim. Św. Hubert w tym szczególnym dniu, był łaskawy i na pokocie ułożono 2 sarny i 6 zajęcy. Następnie przystąpiono do łamania się opłatkiem i składania świątecznych życzeń, wspólnie spożyto tradycyjnego śledzika oraz inne specjalny przygotowane przez kolegów.

W kole kultywowana jest tradycja organizowania rokrocznego polowania ku czci patrona myśliwych tj. św. Huberta. Polowanie to zwane potocznie Hubertusem w 2009 roku, odbyło się w dniu 8 listopada.

W polowaniu udział wzięło 57 myśliwych, którzy polując w obwodzie łowieckim nr 203, pozyskali 2 dziki, 2 sarny i 5 lisów.

Po zakończeniu polowania odbył się uroczysty pokot w oprawie sygnałów myśliwskich, zaś wyróżniającym się myśliwym wręczone zostały upominki.

Polowanie zakończyła wspólna biesiada myśliwska w Stanicy w Jankowej.