Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR 93 „BAŻANT” W PONIATOWEJ

INFORMACJE O KOLE

SZTANDAR DLA „BAŻANTA” W PONIATOWEJ (2008)
KOŁO ŁOWIECKIE NR 93 „BAŻANT” W PONIATOWEJ

Dla każdego koła łowieckiego sztandar jest szczególnym elementem całokształtu jego działalności. Jest swoistym elementem konsolidującym i jednoczącym myśliwych, a jednocześnie wyrazem dbałości o kulturę i etykę łowiecką. Dlatego też coraz więcej kół łowieckich decyduje się na posiadanie własnego sztandaru. Jednym z takich kół okręgu lubelskiego, które od 15 listopada 2008 roku, może poszczycić się posiadaniem własnego sztandaru jest KŁ nr 93 „Bażant” w Poniatowej.

Właśnie w tym dniu o godz. 15:00 w kościele parafialnym w Poniatowej, miała miejsce uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru. W uroczystości udział wzięły zarówno władze samorządowe jak i łowieckie Okręgu Lubelskiego. Poświęcenia sztandaru koła, dokonał ks. Jan Pokrywka, zaś sztandar prezesowi koła Zdzisławowi Jachurze przekazał Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie Henryk Chwaliński, po czym został on odebrany przez nowo powołany poczet sztandarowy.

Po uroczystej mszy świętej koncelebrowanej, podczas której na ręce kapłanów na ołtarzu złożone zostały dary w postaci ubitych zwierząt, odbyła się część oficjalna uroczystości. Podczas tej części Łowczy Okręgowy Marian Flis odczytał akt nadania kołu, złotego medalu zasługi łowieckiej zaś prezes ORŁ kol. Henryk Chwaliński dokonał dekoracji nowo poświęconego sztandaru tymże medalem. Następnie na ręce prezesa koła złożono moc życzeń i gratulacji, po czym wykonano pamiątkowe zdjęcie członków koła, a całą uroczystość zakończyła biesiada myśliwska.

Marian Flis