Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR 91 "AZOTROP" W PUŁAWACH

INFORMACJE O KOLE

HISTORIA

Pomysł utworzenia przy Zakładach Azotowych „w budowie” nowego, czwartego koła łowieckiego w Puławach, zrodził się już w rok 1961.

Pierwszymi orędownikami jego utworzenia byli przede wszystkim leśnicy: Aleksander Bielak i Władysław Biały oraz chemicy: Mieczysław Sitarz, Antoni Wójcicki i inni. Tej inicjatywie sprzyjał mgr inż. Mieczysław Kołodziej człowiek niezwykle wrażliwy na wszelkie społeczne potrzeby, pierwszy dyrektor „Azotów”.

Na początku akces do nowo tworzonego koła zgłosili:

Aleksander Bielak, Władysław Biały, Gorysław Giezek, Jan Kuc-Dzierżawski, Henryk Doroszewski, Jan Rzeźnik i Zbigniew Pufel.

Wkrótce do nich dołączyli:

Mieczysław Sitarz, Antoni Wójcicki, Romuald Pałaszkiewicz i Stefan Ślęzak.

W dniu 23 stycznia 1965 roku Powiatowa Rada Łowiecka w Puławach zatwierdziła Statut Koła Łowieckiego, które otrzymało kolejny numer 91 i przyjęło nazwę „Azotrop”

Członkami założycielami byli:

Władysław Biały, Aleksander Bielak, Henryk Doroszewski, Gorysław Giezek, Jan Kuc-Dzierzawski, Mieczysław Sitarz, Stefan Ślęzak i Antoni Wójcicki.

W kwietniu do pierwszego Zarządu wybrano:

Aleksandera Bielaka – prezesa, Mieczysława Sitarza – łowczego, Gorysława Giezeka – sekretarza i Antoni Wójcickiego – skarbnika. Zarząd jeszcze przed pierwszym sezonem polowań przyjął do Koła: Annę Daniel, Jacka Dziunikowskiego, Kleofasa Obucha, Leona Olszaka, Feliksa Paszte, Tadeusza Suchaneka, Zdzisława Tokarzewskiego i Ryszarda Czarnackiego.

W kwietniu 1966 roku na pierwszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano zmiany w Zarządzie.

Na przewodniczącego Zarządu wybrano Kleofasa Obucha, łowczym został Aleksander Bielak, sekretarzem – Jacek Dziunikowski a skarbnikiem Tadeusz Suchanek. Na tym zebraniu powołano pierwszą w Kole Komisję Rewizyjną do której weszli: Henryk Doroszewski – przewodniczący oraz Zdzisław Tokarzewski i Leon Olszak –

Zobacz: pełne składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej za lata 1965-2005

Z okazji 40 lecia istnienia Koło zostało uhonorowane Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

Wręczenie Medalu odbyło sie na okoliczościowych obchodach 11 czerwca 2005 r. w stanicy myśliwskiej w Bałtowie.

Zobacz: relację z obchodów 40-lecia Koła, która odbyła się 11 czerwca 2005 roku

OBECNY SKŁAD ZARZĄDU:

Wójcicki Tomaszprezes
Wrona Andrzejvice-prezes
Kruk Piotrłowczy
Bąkała Włodzimierzsekretarz
Kubiś Kamilskarbnik
Zając Henrykpodłowczy obwodu 183
Kozioł Marekpodłowczy obwodu 237

GOSPODARKA HODOWLANO-ŁOWIECKA

Gospodarkę hodowlano-łowiecką rozpoczęto na 5.742 ha w obwodzie oznaczonym numerem 123. Umowę dzierżawną podpisano 30 marca 1965 roku na 10 lat. Pierwsza inwentaryzacja przekreśliła jednak nadzieje na dobre polowania. Okazało się, że poprzedni dzierżawca, spodziewając się utraty terenu, opolował go dokładnie, a na niektórych powierzchniach-nawet dwukrotnie. W czasie pierwszej inwentaryzacji pozyskanego obwodu, widziano na Klinie Osińskim zaledwie trzy szaraki, na polach gołębskich cztery natomiast na polach wronowskich nie spotkano żadnego. W trakcie inwentaryzacji nie spotkano ani jednego bażanta.

Aktualnie gospodarkę łowiecką Koło prowadzi na 18.900 hektarach ( w tym 6.500 ha lasu) umiejscowionych w trzech obwodach;

  • nr 151 – „Puławy” – o powierzchni 7.500 ha – zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Puławy – leśny, odnawiany po silnej degradacji Zakładów Azotowych,
  • nr 161 – „Nałęczów” – o powierzchni 6.500 ha – Nadleśnictwa Puławy – typowo polny zlokalizowany w okolicach Nałęczowa
  • nr 237 – „Józefów” – o powierzchni 4.900 ha – Nadleśnictwo Kraśnik – typowo polny tylko 490 ha lasu – poszatkowany ogrodzeniami licznych sadów owocowych.

W działalności łowieckiej Koło zawsze dużą waga przykładało do poprawy stanu zwierzyny w dzierżawionych obwodach.

W tym celu uprawia 20 hektarów poletek żerowych, zaporowych i produkcyjnych, na których sieje; kukurydzę, żyto, owies, rzepak i sadzi kapustę. Na poletkach śródleślnych uprawia topinambur i sadzi młode drzewka owocowe oraz wierzbę. Corocznie dla potrzeb zwierzyny zbiera siano z 2,2 ha łąk.

Posiada dla potrzeb agralnych; traktor, przyczepę, kosiarkę, opryskiwacz, glebogryzarkę, siewnik, siewnik do kukurydzy, przyczepę samozbierającą do siana oraz inny drobny sprzęt przydatny w pracach polowych.

W łowisku umiejscowione są 42 paśniki ( w tym magazyno-paśniki), 50 lizawek, 40 podsypów dla bażantów i 62 budki dla kuropatw. Na potrzeby przechowywania ziarna, pośladu i zboża w snopach wybudowano dwie stodoło-magazyny.

Prowadzona jest wolierowa hodowla bażantów a w okresie zimowym przechowywanie kuropatw. W zakresie poprawy warunków bytowania zwierzyny na nieużytkach w Antopolu wybudowano zalew spiętrzający wodę na 6 hektarach.

Koło jest właścicielem domku i stanicy myśliwskiej.

WIELKOŚĆ POZYSKANIA ZWIERZYNY W DZIERŻAWIONYCH OBWODACH :

GatunekSezon łowiecki
2001/20022002/20032003/20042004/2005
Jeleń-byk748910
Jeleń-łania12131113
Jeleń-ciele91074
Sarna-rogacz56435446
Sarna-koza330452348
Sarna-koźle34413
Dzik41474651
Zając1731669471
Bażant162242186245
Kaczka486526268252
Lis173125132188

Koło posiada w łowiskach 93 ambony, wiele zwyżek i półek pozwalających na skuteczną selekcję zwierzyny łownej i zwalczanie szkodników. Praktykuje polowania zbiorowe z ambon, które cieszą się powodzeniem i na stałe weszły do planu polowań.

W LATACH 1965 – 2005 W OBWODACH DZIERŻAWIONYCH PRZEZ KOŁO OGÓŁEM POZYSKANO:

GatunekIlość
Łoś35
Jeleń760
Sarna
w tym: rogacze
2370
1190
Dzik1410
Wilk8
Ryś1
Lis1140
Zając6400
Bażant4620
Kuropatwa9500
Dzika kaczka13800
Piżmak1730

W WYCENIE ZWIERZYNY POZYSKANEJ W DZIERŻAWIONYCH ŁOWISKACH UZYSKANO 78 MEDALI.

TrofeumMedale
złotysrebrnybrązowy
Jeleń byk- wieniec3818
Sarna kozioł- parostki2723
Dzik odyniec-oręż237
Razem :71848

Zobacz: zestawienie uzyskanych medali za trofea w latach 1965 – 2004

CZŁONKOWIE

Aktualnie, na dzień 31 marca 2005 roku Koło zrzeszało 67 członków macierzystych i 2 niemacierzystych. Uprawnienia selekcjonerskie posiada 42 członków, natomiast 12 członków jest instruktorami strzelectwa. W Kole staż odbywa 4 kandydatów na myśliwych.

Członkowie kultywują tradycje myśliwskie /pasowanie na myśliwego – zdjęcie poniżej – pierwsze z lewej/ utrzymują stały kontakt z młodzieżą przez organizowanie spotkań i różnych imprez /konkurs o wiedzy przyrodniczej – zdjęcie poniżej – środkowe/

Tradycją jest coroczne sadzenie przez członków Koła lasu /sadzenie lasu – zdjęcie powyżej – pierwsze z prawej/

CZŁONKOWIE KOŁA AKTYWNIE UCZESTNICZYLI W ŻYCIU ORGANIZACJI ŁOWIECKIEJ.

Kleofas Obuch był członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Lublinie w latach 1976-1986, natomiast Edward Pawliszewski w latach 1995-2000.
Członkami Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie w latach 2000-2005 Kleofas Obuch i Leszek Walenda.
Członkiem Okręgowego Zarządu PZŁ w Lublinie w latach 2000-2005 był Witold Kopron.

Za całokształt działalności 30 członków Koła /zobacz wykaz/ uhonorowanych zostało odznaczeniami łowieckimi.

Koledzy Dionizy Sadurski, Henryk Wójcicki i Witold Kopron są członkami zespołu sygnalistów przy ZO PZŁ

Zarząd KołaKomisja Rewizyjna
FunkcjaImię i nazwiskoFunkcjaImię i nazwisko
kwiecień 1965 – kwiecień 1966
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Aleksander Bielak
Mieczysław Sitarz
Gorysław Giezek
Antoni Wójcicki
nie powołano
kwiecień 1966 – czerwiec 1966
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Kleofas Obuch
Aleksander Bielak
Jacek Dziunikowski
Tadeusz Suchanek
Przewodniczący
Członek
Członek
Henryk Doroszewski
Zdzisław Tokarzewski
Leon Olszak
czerwiec 1966 – grudzień 1967
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Jerzy Sikora
Julian Pędrys
Ryszard Wnuk
Feliks Paszt
Przewodniczący
Członek
Członek
Henryk Doroszewski
Ryszard Czarnacki
Mieczysław Sitarz
grudzień 1967 – kwiecień 1968
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Ryszard Wnuk
Julian Pędrys
Antoni Wójcicki
Feliks Paszt
  
kwiecień 1968 – kwiecień 1970
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Ryszard Wnuk
Julian Pędrys
Kleofas Obuch
Feliks Paszt
  
kwiecień 1970 – kwiecień 1972
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Kleofas Obuch
Antoni Wójcicki
Roman Markiewicz
Zdzisław Tokarzewski
  
kwiecień 1972 – kwiecień 1974
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Aleksander Bielak
Kleofas Obuch
Jerzy Sikora
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Ryszard Czarnacki
Janusz Ganowicz
Hanna Daniel
kwiecień 1974 – kwiecień 1976
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Kleofas Obuch
Edward Pawliszewski
Zdzisław Tokarzewski
Czesław Kozak
Przewodniczący
Członek
Członek
Ryszard Czarnacki
Janusz Ganowicz
Hanna Daniel
kwiecień 1976 – grudzień 1977
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Kleofas Obuch
Aleksander Bielak
Edward Pawliszewski
Czesław Kozak
Przewodniczący
Członek
Członek
Ryszard Czarnacki
Hanna Daniel
Julian Pędrys
grudzień 1977 – kwiecień 1978
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Mieczysław Kołodziej
Aleksander Bielak
Kleofas Obuch
Edward Pawliszewski
Czesław Kozak
Henryk Kopeć
Przewodniczący
Członek
Członek
Ryszard Czarnacki
Hanna Daniel
Jerzy Osoba
kwiecień 1978 – kwiecień 1982
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Mieczysław Kołodziej
Edward Pawliszewski
Kleofas Obuch
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Ryszard Czarnacki
Hanna Daniel
Jerzy Osoba
kwiecień 1982 – kwiecień 1984
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Kleofas Obuch
Edward Pawliszewski
Witold Kopron
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Ryszard Czarnacki
Hanna Daniel
Jerzy Osoba
kwiecień 1984 – kwiecień 1987
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Edward Pawliszewski
Witold Kopron
Remigiusz Gazda
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Ryszard Czarnacki
Jerzy Osoba
Kazimierz Trębas
kwiecień 1987 -kwiecień 1988
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
Edward Pawliszewski
Witold Kopron
Tadeusz Górny
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Jerzy Osoba
Hanna Daniel
Kazimierz Trębas
kwiecień 1988 -kwiecień 1990
Prezes
Łowczy
Podłowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Edward Pawliszewski
Witold Kopron
Czesław Kozak
Krzysztof Wiejak
Tadeusz Górny
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Jerzy Osoba
Hanna Daniel
Kazimierz Trębas
kwiecień 1990 – kwiecień 1993
Prezes
Wiceprezes
Łowczy
Podłowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Edward Pawliszewski
Kleofas Obuch
Witold Kopron
Tadeusz Górny
Waldemar Komarzeniec
Henryk Krawczyk
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Jerzy Osoba
Hanna Daniel
Kazimierz Trębas
kwiecień 1993 – kwiecień 1996
Prezes
Wiceprezes
Łowczy
Podłowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Witold Kopron
Edward Pawliszewski
Tadeusz Górny
Kleofas Obuch
Waldemar Komarzeniec
Henryk Krawczyk
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Hanna Daniel
Julian Pędrys
Edward Raczyński
kwiecień 1996 – kwiecień 2000
Prezes
Łowczy
Podłowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Kleofas Obuch
Witold Kopron
Eugeniusz Próchniak
Karol Piech
Henryk Krawczyk
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Hanna Daniel
Julian Pędrys
Edward Raczyński
kwiecień 2000 – kwiecień 2005
Prezes
Wiceprezes
Łowczy
Podłowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Witold Kopron
Leszek Walenda
Krzysztof Wiejak
Eugeniusz Próchniak
Krzysztof Piekarski
Andrzej Wrona
Leon Olszak
Przewodniczący
Członek
Członek
Jerzy Frais
Kazimierz Trębas
Sławomir Wręga
kwiecień 2015 – …
prezes
vice-prezes
łowczy
sekretarz
skarbnik
podłowczy obwodu 183
podłowczy obwodu 237
Wójcicki Tomasz
Wrona Andrzej
Kruk Piotr
Bąkała Włodzimierz
Kubiś Kamil
Zając Henryk
Kozioł Marek
przewodniczący
członek
członek
Czerwiński Grzegorz
Czerniec Janusz
Nurzyński Andrzej

ZESTAWIENIE UZYSKANYCH MEDALI ZA TROFEA POZYSKANE PRZEZ CZŁONKOW KOŁA NR 91 „AZOTROP” W LATACH 1965-2004

 

Imię i nazwiskoLiczba przyznanych medaliRazem
ZłotySrebrnyBrązowy
Kopron Witold2226
Walenda Leszek13913
Wiejak Krzysztof111214
Szamański Zbigniew11
Obuch Kleofas314
Piekarski Krzysztof213
Pawliszewski Edward167
Olszak Leon11
Olszak Tomasz11
Rułka Leszek11
Wnuk Ryszard11
N-ctwo Puławy11
Górny Tadeusz55
Olesiejuk Stefan22
Sadurski Dionizy22
Daniel Hanna11
Dymek Zygmunt11
Gazda Remigiusz11
Kołodziej Mieczysław11
Trębas Kazimierz11
Wójcicki Antoni11

11 czerwca 2005 roku w stanicy myśliwskiej w Bałtowie Koło Łowieckie 91 „Azotrop” świętowało swoje czterdziestolecie.
Z okazji jubileuszu wydano obszerną kronikę i książkę „Pełne zwierza bory” a w stanicy usytuowano pamiątkowy obelisk

Obelisk. Prezes Zarządu wita uczestników spotkania.

Jubileuszowa Kronika, „Zwierza pełne bory” , Uczestnicy spotkania

Spotkanie jubileuszowe poprzedziła Msza Polowa celebrowana przez księdza członka Koła.

Msza Polowa

Z okazji czterdziestolecia Koło uhonorowane zostało Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz otrzymało mnóstwo gratulacji.
Członkowie o najdłuższym stażu wyróżnieni zostali okolicznościowymi dyplomami

Prezes ORŁ Andrzej Łacic wręcza Złoty Medal Zasługi Łowieckiej . Jedyny założyciek Koła Antoni Wójciski z Prezesem Zarządu

Dyplom otrzymują Antoni Wójcicki, Anna Daniel Witold Czarnacki najstarsi członkowie Koła, dyplom otrzymuje Bronisław Garuz i Czesław Kozak 35 lat w Kole, dyplom za 20 letni staż otrzymuje Tomasz Olszak i Michał Bil.

Gratulacje z okazji jubileuszu składali licznie zaproszeni goście.

A.Łacic prezes ORL , A. Oleksa d-ca Brygady Saperów Modlin , A.Kamiński wiceprezes PKKŁ Hubertus , Zd. Jachura prezes Zarządu KŁ 93 Bażant

M. Niburski łowczy KŁ 155 Stawy, E. Mazurek prezes Zarzadu KŁ 72 Bekas, J. Kotulski prezes Zarzadu KŁ 116 Knieja

Oprawę uroczystości tworzyli sygnaliści

Spotkanie zakończyła biesiada i wspólna zabawa

WYDARZENIA W KOLE

Takie oto hasło (9 kwietnia 2016 -sobota) towarzyszyło nam i społeczności gminy Wąwolnica w czasie akcji „czysta gmina, czyste łowisko”. Inicjatorem, organizatorem z naszej strony był kol. Henryk Zając.

Akcja ta – nasza praca – spowodowała zniknięcie z krajobrazu łowiska hałd śmieci. Były tam opony od wszelakich pojazdów, najróżniejsze plastikowe opakowania w tym po agresywnych środkach ochrony roślin i sadów, eternit, wszelakie szkło białe i kolorowe, żelastwo i resztki po sprzęcie AGD -przekrój konsumpcji homo-sapiens w XX i XXI wieku.

–. Zebrano i wywieziono około 12 ton śmieci przez lata wywożonych do niczyich lasków i wąwozów.. ak tę akcję podsumował Krzysztof Wasilewski inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i promocji Urząd Gminy Wąwolnica.

My wyczyściliśmy łowisko wokół „Doliny Pudłujących Drylingów”. W sprzątaniu uczestniczyli mieszkańcy sołectw, młodzież szkolna , wędkarze, i kol. z koła „Sokół”Przy okazji zwracam się do nas, do myśliwych, wszak my – też niestety- swoje trzy grosze dorzucamy do tej niechlubnej „kasy”; Nie zostawiajmy w łowiskach łusek po nabojach śrutowych, puszek i butli po napojach, toreb foliowych i innych worów po karmie przy nęciskach. Te śmieci, wyraźnie wskazują sprawców.