Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR 2 "LEŚNIK" W LUBLINIE

INFORMACJE O KOLE

HISTORIA

Inicjatorem utworzenia w 1946 roku w Lublinie Stowarzyszenia Myśliwskiego „Leśnik” był Stefan Soborski, pracownik Dyrekcji Lasów Państwowych.

Stowarzyszenie „Leśnik” przy Dyrekcji Lasów Państwowych zarejestrowane zostało w kwietniu 1946 roku a członkami założycielami byli: Andrzej Bzowski, Władysław Hennis, Stanisław Jenke, Mieczysław Mazepa, Antoni Massalski, Janusz Steliński, Antoni Salnicki, Stefan Soborski i Roman Wilczyński..

Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia tworzyli; Stefan Soborski – przewodniczący, Mieczysław Mazepa – łowczy, Roman Wilczyński – sekretarz i Andrzej Bzowski – skarbnik.

Stowarzyszenie utrzymywało się wyłącznie ze składek członkowski i wpisowego a pierwsze polowania odbywały się w nadleśnictwach administrowanych przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie.

W 1948 roku dokonano wyborów nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem został Stanisław Jenke, wiceprezesem Janusz Steliński, łowczym Stefan Soborski, skarbnikiem Roman Wilczyński i gospodarzem Mieczysław Mazepa. W 1948 roku do Stowarzyszenia przyjęto 14 a rok później 11 nowych członków.

W 1951 roku doszło do zmiany nazwy, która od tego roku miała brzmienie – Stowarzyszenie Łowieckie „Leśnik”. Stowarzyszenie w 1953 roku zgodnie z ówczesnymi wymogami przekształciło się w Koło Łowieckie nr 2. Nazwę „Leśnik” przywrócono Kołu dopiero w 1960 roku.

Na Walnym Zebraniu 20.12.1964 roku wyłonił się problem podziału Koła z powodu;

 • zbyt dużej liczby członków,
 • dużej powierzchni obwodów a praktycznie braku terenów do polowania,
 • trudności w zarejestrowaniu nowego koła przy braku obwodu.

Secesji chcieli dokonać leśnicy, pracownicy OZLP, którzy przestali być w Kole grupą dominującą i zamierzali utworzyć własne koło. Do podziału Koła jednak nie doszło gdyż w głosowaniu za było 13 natomiast 15 członków przeciw. Do podziału Koła doszło jednak na następnym zebraniu w dniu 22.01.1965 roku, na którym to z Koła odeszło 12 leśników, którzy utworzyli Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór”.

W 1966 roku do Koła przyłącza się Koło nr 67 „Tur” przy WSR, które posiadało jeden obwód nr 38 k/Radzynia Podlaskiego i 7 członków. Przy tej okazji doszło do kolejnej zmiany nazwy, która od momentu połączenia brzmiała: Koło Łowieckie nr 2 Leśnik przy Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie.

W 1972 roku niektórzy członkowie a równocześnie pracownicy WSR przyczynili się do powstania Koła Łowieckiego nr 94 „Żak” przy uczelni, która zmieniła nazwę na Akademię Rolniczą i do niego się przenieśli, natomiast Koło ze swej nazwy pozbyło się określenia -„przy WSR”.

W ZARZĄDZIE DŁUGOLETNIO PEŁNILI FUNKCJE

 • prezesa : Tadeusz Jenke (1948-1952), Tadeusz Jarosz (1955-59), Zygmunt Mazur (1962-66, 1969-1972) Stanisław Pałys (1978-1987), Czesław Szczygieł (1992-2005),
 • łowczego : Mieczysław Mazepa (1946-48, 1957-1962) Stefan Dudra (1964-1987),
 • sekretarza : Bolesław Wróblewski (1959-1966)
 • skarbnika : Zygmunt Perczyński (1956-1962, 1964-1968) Wacław Sikorski (1974-1996)

AKTUALNIE W ZARZĄDZIE KOŁA ZASIADAJĄ

 • Prezes Zarządu : Waldemar Jakubaszek
 • Wiceprezes Zarządu :
 • Łowczy: Jerzy Dudra :
 • Podłowczy : Waldemar Wójcik
 • Sekretarz : Mirosław Turowski
 • Skarbnik : Tomasz Lipiec

SZTANDAR KOŁA

GOSPODARKA HODOWLANO-ŁOWIECKA

W latach 1946-1948 członkowie Stowarzyszenia Myśliwskiego „Leśnik” polowali na terenach podległych leśnictwom; Świerszczów, Namule, Łosienne, Świdenik Duży, Wierzchowiska, Mełgiew, Rudka, Krzczonow, Sistrzytów i Suchowola. Od 1949 do 1953 roku Koło wykupywało roczne dzierżawy terenów w między innymi w okolicach miejscowości: Pawłów, Wilkołaz , Suchowola, Kock, Rejowiec, Kanie, Kołacze, Świerszczów, Głusk, Abramowice, Uniszowice, Motycz , Świdnik, Stary Gaj, Żabia Wola, Zemborzyce, Kluczkowice, Wierzchowiska. W 1949 roku w kilkuletnia dzierżawę wzięto lasy: Dąbrowa, Stary Gaj, Świerszczów, Milejów, Siostrzytów, Stary Świdnik oraz pola przylegające do: Kalinówki, Dziesiątej, Stasina, Motycza i Tomaszowic.

Stabilizacja nastąpiła w 1954 roku, w którym ustanowiono 10-letnie dzierżawy w stałych obwodach, a Koło uzyskało cztery obwody: nr 89 „Makoszka”, 90 „Laski”, 97 „Jedlanka” i 154 „Dabrowa”.

W 1965 roku, Koło w wyniku podziału utraciło obwód „Dąbrowa”, który z częścią członków przeszedł do Koła nr 90 „Darz Bór”.

Zobacz : historyczna mapa obwodów

Aktualnie Koło dzierżawi ogółem 28.780 hektarów umiejscowionych w pięciu obwodach, z których cztery ze sobą sąsiadujące położone są na terenie Lasów Parczewskich; nr 94 – 5.400 ha, nr 95 – 8.340 ha, nr 96 – 3.670 ha i nr 97- 4.220 ha. Jeden obwód typowo plony nr 56 potocznie zwany „Ulan” ma 7.150 ha

Dzierżawione obwody w około 50% stanowią użytki rolne, 40 % powierzchni pokrywają lasy pozostały natomiast obszar to jeziora, rzeki i stawy. Największe zbiorniki wodne to jeziora ; Białe, Tomaszne, Czarne, Sosnowickie, Ściegienne, Obradowskie oraz kilkanaście stawów w kompleksie Libiszów i Jedlanka. Trzy główne rzeki przepływające przez obwody to: Tyśmienica, Piwonia i Konotopa.

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w dzierżawionych obwodach z powodzeniem przeprowadzono introdukcje jelenia , które na trwale zadomowiły się w dzierżawionych kompleksach leśnych. W 1961 roku założono bażanciarnie, z której przez szereg lat zasilano łowiska.

W latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych w łowiskach Kola podjęto próbę nasiedlenia: królika, indyka kanadyjskiego, nutrii oraz bobra. Pomyślne efekty uzyskano jedynie w hodowli bobra, który znalazł w rzekach, jeziorach i stawach dobry biotop i systematycznie zwiększał swoja populację.

Koło prowadzi uprawy na 8 hektarach poletek śródleśnych, posiada 30 paśników i 40 budek do dokarmiania zwierzyny.

W obwodach zlokalizowane jest 78 ambon, z których 50 znajduje się w obwodzie nr 95.

WIELKOŚĆ POZYSKANIA ZWIERZYNY W DZIERŻAWIONYCH OBWODACH

GatunekSezon łowiecki
2001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006
Jeleń1725242428
Sarna747876111105
Dzik4565423056
Zając649255420

W LATACH 1956 – 2006 W OBWODACH DZIERŻAWIONYCH PRZEZ KOŁO OGÓŁEM POZYSKANO

GatunekIlość
Łoś157
Jeleń384
Sarna2022
Dzik1523
Wilk11
Zając10771

CZŁONKOWIE

Aktualnie, na dzień 20 kwietnia 2006 roku Koło zrzeszało 88 członków, z których 67 posiadało uprawnienia selekcjonerskie. W Kole staż odbywa 3 kandydatów na myśliwych. – zobacz : lista członków

UROCZYSTE POLOWANIA

Corocznie w Kole organizowane są uroczyste polowania: hubertowskie, wigilijne, seniorów czy otwarcia sezonu kaczego

Organizowane są uroczyste spotkania jubileuszowe a członkowie utrzymują stałe kontakty z mieszkańcami w dzierżawionych obwodach.

CZŁONKOWIE KOŁA W ŻYCIU ORGANIZACJI ŁOWIECKIEJ

Członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w życiu organizacji łowieckiej.

 • Pierwszym prezesem PZŁ po wojnie był Janusz Steliński a członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej Stanisław Jenke.
 • W pracach Wojewódzkiej później Okręgowej Rady Łowieckiej uczestniczyli; Andrzej Górski 1990-2000, Jan Krzyżanowski 1981-1986, Stefan Lewicki 1963-1969, Mieczysław Mazepa 1969-1972, Zygmunt Mazur 1972-1976, Stanisław Pałys 1981-1990 i 2000-2005, Bolesław Styk 1976-1981.
 • Prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej od 2000 roku jest Czesław Kowalski.
 • W Wojewódzkim Sądzie Łowieckim zasiadał w latach 1986-1992 Stefan Dudra.
 • W Zarządzie Wojewódzkim a później Okręgowym działali: Zygmunt Mazur w latach 1972-1990 i Czesław Szczygieł w latach 1990-2000.

ODZNACZENIA

Koło za całokształt działalności w 1986 roku odznaczone zosto Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Myśliwi odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej i Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny
Imię i nazwiskoMedaleMedal za Zasługi
dla Łowiectwa Lubelszczyzny
BrązowySrebrnyZłotyZłom
Karol Stasiak19631968197220022003
Stanisław Pałys19721980198620032003
Zygmunt Mazur19641970197319822003 (pośmiertnie)
Bolesław Styk1972197719862003
Czesław Szczygieł1973199319982003
Wiesław Drwal1977198620032005
Andrzej Górski1988199319982005
Czesław Kowalski20032004
Henryk Bartuzi19882003
Jerzy Dudra1996
Alfred Lipiec1996
Henryk Filipczuk2003
Jan Kotarski2003
Waldemar Jaczyński2003
Jan Suchorab2003

Materiał opracował Jerzy Dudra

WŁADZE KOŁA W LATACH 1946-2005

Władze Koła
FunkcjaImię i nazwisko
1946
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Stefan Soborski

Mieczysław Mazepa

Roman Wilczyński
Andrzej Bzowski
1948
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Stanisław Jenke
Janusz Steliński
Stefan Soborski


Roman Wilczyński
1951
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Stanisław Jenke

Kazimierz Stalewski

Stefan Soborski
Roman Wilczyński
1952
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Roman Wilczyński

Mieczysław Mazepa

Stefan Soborski
Kazimierz Stalewski
1955
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Tadeusz Jarosz
Antoni Wilczyński
Stefan Soborski

Roman Wilczyński
Franciszek Jankowski
1956
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Tadeusz Jarosz
Mieczysław Mazepa
Stefan Soborski

Andrzej Modrzewski
Zygmunt Perczyński
1957
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Tadeusz Jarosz
Stefan Soborski
Mieczysław Mazepa


Zygmunt Perczyński
1959
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Tadeusz Jarosz (+) Franciszek Jankowski

Mieczysław Mazepa

Bolesław Wróblewski
Zygmunt Perczyński
1960
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Stanisław Ciepłowski

Mieczysław Mazepa

Bolesław Wróblewski
Zygmunt Perczyński
1962
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Zygmunt Mazur

Stefan Soborski

Bolesław Wróblewski
Roman Wilczyński
1964
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Kazimierz Kudlicki

Kalikst Jankiewicz
Mieczysław Mazepa Stefan Dudra
Bolesław Wróblewski
Zygmunt Perczyński
1964
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Zygmunt Mazur

Stefan Dudra

Bolesław Wróblewski
Zygmunt Perczyński
1966
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Zygmunt Mazur

Stefan Dudra

Bolesław Wróblewski
Zygmunt Perczyński
1966
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Jan Płotnicki

Stefan Dudra
Zygmunt Mazur
Mieczysław Mazepa
Zygmunt Perczyński
1968
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Zdziesław Różycki

Stefan Dudra

Mieczysław Mazepa
Wiesław Langner
1969
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Zygmunt Mazur

Stefan Dudra

Stanisław Pałys
Ryszard Sieradzki
1972
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Zdzisław Różycki

Stefan Dudra

Mieczysław Mazepa
Ryszard Sieradzki
1974
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Zdzisław Różycki

Stefan Dudra

Wiesław Langner
Wacław Sikorski
1976
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Bolesław Styk

Stefan Dudra

Wiesław Langner
Wacław Sikorski
1978
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Stanisław Pałys

Stefan Dudra

Hubert Wysocki
Wacław Sikorski
1980
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Stanisław Pałys

Stefan Dudra

Hubert Wysocki
Wacław Sikorski
1987
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Tadeusz Jastrzębski
Wiesław Drwal
Czesław Szczygieł
Andrzej Górski
Tadeusz Węgorek
Wacław Sikorski
1992
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Czesław Szczygieł

Andrzej Górski
Wiesław Drwal
Zdzisław Rózycki
Jerzy Dudra
1996
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Czesław Szczygieł

Andrzej Górski
Stanisław Pałys
Czesław Kowalski
Jerzy Dudra
2000
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Czesław Szczygieł

Andrzej Górski
Wiesław Drwal
Paweł Pałys
Piotr Jaczyński
2005
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Czesław Kowalski

Andrzej Górski
Wiesław Drwal
Paweł Pałys
Piotr Jaczyński
2005
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Czesław Kowalski

Andrzej Górski
Wiesław Drwal
Jerzy Dudra
Piotr Jaczyński
2009
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Czesław Kowalski

Andrzej Górski
Waldemar Wójcik
Jerzy Dudra
Waldemar Jaczyński
2010
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Łowczy
Podłowczy
Sekretarz
Skarbnik
Waldemar Jakubaszek

Jerzy Dudra
Waldemar Wójcik
Mirosław Turowski
Tomasz Lipiec

CZŁONKOWIE KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 2 „LEŚNIK” W LUBLINIE

stan na 20.04.2006 r.

LISTA CZŁONKÓW – OD KIEDY W KOLE

 1. Andrzej Armaciński 2006
 2. Wiesław Augustynowicz 1985
 3. Henryk Bartuzi 1992
 4. Mirosław Bober 1994
 5. Adam Borowicz 1988
 6. Tadeusz Cichocki 1984
 7. Juliusz Dębowski 1984
 8. Marek Dobrowolski 1987
 9. Andrzej Drabko 2000
 10. Arkadiusz Drabko 2002
 11. Wiesław Drwal 1967
 12. Jerzy Dudra 1975
 13. Michał Dudra 1979
 14. Jan Dul 1994
 15. Szymon Dziamba 1985
 16. Adam Filipczuk 1992
 17. Henryk Filipczuk 1979
 18. Franciszek Furmanik 1976
 19. Bartosz Głowacki 2005
 20. Andrzej Górski 1971
 21. Edward Górski 2006
 22. Grzegorz Howorus 1997
 23. Waldemar Jaczyński 1998
 24. Tadeusz Jastrzębski 1968
 25. Mieczysław Jazienicki 1984
 26. Jarosław Jośko 1991
 27. Krzysztof Karman 1985
 28. Witold Karman 1977
 29. Krzysztof Kata 2004
 30. Mariusz Kępa 2005
 31. Agnieszka Kieloch 2003
 32. Józef Kołodziej 1977
 33. Marek Kondrat 1996
 34. Włodzimierz Konopnicki 1981
 35. Jan Kotarski 1981
 36. Czesław Kowalski 1989
 37. Leszek Kowalski 1987
 38. Zbigniew Kozak 1977
 39. Ireneusz Kuberski 1994
 40. Jerzy Kuszyk 1994
 41. Stanisław Kuszyk 1962
 42. Marek Lipniacki 1994
 43. Wiesław Langner 1965
 44. Zbigniew Lasecki 1995
 45. Alfred Lipiec 1982
 46. Luciano Marconi 1999
 47. Przemysław Marzec 1994
 48. Andrzej Mazepa 1973
 49. Piotr Mądry 1998
 50. Waldemar Michałek 2005
 51. Andrzej Mieczkowski 2006
 52. Krzysztof Niebrzegowski 2001
 53. Zenon Nowosielski 1985
 54. Paweł Pałys 1984
 55. Stanisław Pałys 1964
 56. Szczepan Różycki 1988
 57. Zdzisław Różycki 1971
 58. Tadeusz Ryba 1968
 59. Tadeusz Semeniuk 1998
 60. Mirosław Sitnik 1986
 61. Krzysztof Socha 1991
 62. Grzegorz Stasiak 1976
 63. Karol Stasiak 1951
 64. Bolesław Styk 1966
 65. Mirosław Styk 1983
 66. Jan Sulowski 1991
 67. Czesław Szczygieł 1978
 68. Mirosław Topyła 2002
 69. Mirosław Turowski 2000
 70. Ryszard Usarek 1994
 71. Krzysztof Uziak 1995
 72. Edmund Waszkiewicz 1974
 73. Bartosz Węgorek 2004
 74. Tadeusz Węgorek 1977
 75. Kazimierz Wolski 2000
 76. Józef Woźniak 1985
 77. Kazimierz Woźniak 1986
 78. Stanisław Woźniak 1980
 79. Rafał Wójcik 2000
 80. Waldemar Wójcik 1980
 81. Jarosław Wnuk 2003
 82. Hubert Wysocki 1972
 83. Roman Wysocki 1980
 84. Krzysztof Zabielski 2004
 85. Tadeusz Zając 1998
 86. Sylwester Zielant 1991
 87. Jarosław Ziółkowski 2006
 88. Janusz Żarnowski 1972

WYDARZENIA W KOLE

60 LAT KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 2 „LEŚNIK” W LUBLINIE

W dniu 10 czerwca 2006 roku w miejscowości Białka Koło łowieckie nr 2 „Leśnik” świętowało sześćdziesięciolecie jego utworzenia.

Z okazji jubileuszu ufundowano sztandar oraz wydano obszerną monografię. /zobacz okładkę – PDF/

Jubileuszowe spotkanie poprzedziła w miejscowym kościele pod wezwaniem Św. Urszuli Ledóchowskiej msza, w trakcie, której dokonano poświecenia sztandaru oraz uroczystego przekazania Kołu .

Na spotkaniu zaproszonych gości, członków z rodzinami w ośrodku „Red Lion” prezes Zarządu Czesław Kowalski przedstawił historie i dorobek Koła.

Wiceprezes NRŁ Roman Dziedzic udekorował sztandar Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Za Zasługi Da Łowiectwa Lubelszczyzny, którym również uhonorowano kolegów Andrzeja Górskiego i Wiesława Drwala. Okolicznościowym podziękowaniem wyróżniono zasłużonych, długoletnich członków Koła.

Z okazji jubileuszu dla Koła gratulacje przekazali: Wojewoda Lubelski, Marszałek Sejmiku Lubelskiego, starosta Parczewski prezesi ORŁ w Lublinie i Białej Podlaskiej oraz prezesi zaprzyjaźnionych kół łowieckich.

LISTY GRATULACYJNE

Spotkanie uwieńczyła wspólna biesiada, która trwała i trwała …


W dniu 14 sierpnia br. o godz 15 członkowie Koła Łowieckie nr 2 LEŚNIK w Lublinie oraz zaproszeni goście w uroczysku Libiszów przy Dworku Libiszów otworzyli sezon kaczy. Udostępnione członkom Koła przez Państwa Małgorzatę i Andrzeja Armacińskich miejsce zbiórki jest położone w malowniczej okolicy pośród wielu zbiorników wodnych z których na wyróżnienie zasługuje staw zwany Helena i Kościuszko. W otwarciu sezonu licznie towarzyszyły rodziny nemrodów.

Zgromadzonych powitał prezes Zarządu Koła kol. Czesław Szczygieł a o zasadach bezpieczeństwa w czasie polowania przypomniał łowczy Koła kol. Andrzej Górski. Odegrany przez łowczego sygnał „Na łów” zakończył odprawę i rozpoczął obsadzanie przez myśliwych wcześniej już upatrzonych stanowisk w uroczysku Libiszów. Niedługo trzeba było czekać na pierwsze niesione po lustrze wody i odbijane od ścian lasu odgłosy strzałów. Polowanie z różnym nasileniem słychać było do zmroku.

Zbiórka myśliwych o godzinie 20.oo zakończyła polowanie. Ułożono pokot ze strzelonych kaczek a Kol. Czesław Szczygieł prezes Zarządu Koła oznajmił, że królem inauguracyjnego polowania na kaczki został kol. Szczepan Różycki a vicekrólem Hubert Wysocki , natomiast na trzecim miejscu uplasowali się koledzy Krzysztof Kata i Waldemar Wójcik. Po dekoracji medalami królów polowania nastąpiła ceremonia przyjęcia ślubowania od nowych adeptów sztuki łowieckiej kolegów; Krzysztofa Kata, Jarosława Wnuka i Krzysztofa Zabielskiego. Ślubowanie słowami „Na chwałę polskiego łowiectwa bądź prawym myśliwym i niech ci Bór Darzy” przyjął kol. Czesław Szczygieł. Zebrani myśliwi odpowiedzieli gremialnie „Darz Bór” natomiast kol. Andrzej Górski odegrał sygnał „Darz Bór”.

Kończąc zbiórkę łowczy zaprosił serdecznie gości, rodziny i myśliwych biorących udział w uroczystości na myśliwski poczęstunek. Biesiada trwała prawie do białego rana. Było serdecznie, ciepło i rodzinnie.

Relacja Jerzego Dudry

W sobotę 18 sierpnia 2007 roku w łowisku Jedlanka Koło Łowieckie nr 2 „Leśnik” w Lublinie zorganizowało tradycyjne otwarcie sezonu polowań na pióro. Polowanie, w którym poza członkami „Leśnika” wzięli udział licznie myśliwi z zaprzyjaźnionych kół łowieckich, poprzedziła zbiórka w Libiszowie.

Odprawie przyglądały się rodziny uczestników polowania oraz sympatycy łowiectwa. Ślubowanie myśliwskie złożyli Koledzy Andrzej Styk i Sebastian Dudra, myśliwi w trzecim i czwartym pokoleniu.

W polowaniu wzięło udział 98 myśliwych, którzy łącznie pozyskali 68 kaczek. Królem polowania został Krzysztof Kata a wicekrólami Maciej Mizerski i Krzysztof Niebrzegowski

Spotkanie zakończyło ognisko i wspólna biesiada, która trwała i trwała ??.., a opowieściom myśliwskim nie było końca.

ZBIÓRKA I ODPRAWA | ŚLUBOWANIE | POLOWANIE | POKOT – KRÓL POLOWANIA | BIESIADA

Materiał opracował S. Dudra

Otwarcie sezonu polowań na pióro Koło Łowieckie nr 2 „Leśnik” w Lublinie tradycyjnie już zorganizowało w łowisku Jedlanka.

W zbiórce, poprzedzającej pierwsze polowanie na kaczki, w dniu 16 sierpnia 2008 roku na „Przystani Turystycznej” w Ostrowie Lubelskim uczestniczyli członkowie koła wraz z rodzinami, zaprzyjaźnieni myśliwi z innych kół, sympatycy łowiectwa oraz goście; Jarosław Jośko – burmistrz Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Ireneusz Kuberski – nadleśniczy Nadleśnictwo w Parczewie, Henryk Bartuzi – ORŁ w Białej Podlaskiej, Mirosław Guściora – przewodniczący OKR w Lublinie, Karol Cichowski – były Łowczy Okręgowy i Jerzy Miłkowski – członek ZO w Lublinie.

W trakcie zbiórki ślubowanie myśliwskie złożyli Grzegorz Turowski i Albert Augustynowicz synowie członków koła.

Uwagę wszystkich uczestników uroczystości zwróciło mistrzowskie wykonywanie sygnałów myśliwskich przez 12 letniego Huberta Jośko syna myśliwego.

W polowaniu na kaczki udział wzięło 110 myśliwych.

Ogółem zestrzelono 77 kaczek a królem polowania został Paweł Polak z Koła Łowieckiego Nr 1 „Szarak” natomiast wicekrólami; Wojciech Maruszak z Koła Łowieckiego 11 „Hubertus” i Sławomir Szulżyk z Koła Łowieckiego nr 38 „Bór”

Aura zgotowała burzową scenerie na zakończenie polowania i biesiadzie towarzyszyła ulewa, która nie zepsuła jednak miłego nastroju.

Relacja: Sebastian Dudra i Agnieszka Mamełko

W sobotę 14 sierpnia 2010 roku w obwodach nr 94, 95 i 97 Koło Łowieckie nr 2 „Leśnik” w Lublinie zorganizowało tradycyjne już otwarcie sezonu polowań na pióro. Na zbiórkę przy akwenie wodnym Duży Rumieniec o godzinie 14 przybyło 91 myśliwych, wśród, których liczną grupę stanowili zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych kół.

Zgromadzonych myśliwych, przybyłych na uroczystości członków ich rodzin i sympatyków łowiectwa powitał Waldemar Jakubaszek prezes Zarządu Koła. Łowczy Koła Jerzy Dudra po krótkim przypomnieniu zasad bezpieczeństwa w polowaniu na ptactwo określił czas i miejsca polowania oraz przewidywane do odstrzału ilości kaczek i grzywaczy.

Polujący w ośmiu grupach myśliwi z udziałem 31 psów oddali ogółem 745 strzałów efektem, których był pokot z 104 kaczek i jednego grzywacza. Gromkimi brawami nagrodzono króla polowania Wojciecha Maruszaka, który zestrzelił 18 kaczek. Wice królami zostali Grzegorz Howarus i Piotr Jakubowski, którzy pozyskali odpowiednio 11 i 4 kaczki.

Kończąc zbiórkę po polowaniu, prezes Zarządu Waldemar Jakubaszek zaprosił uczestników polowania, licznie przybyłych na zbiórkę członków ich rodzin i sympatyków łowiectwa na biesiadę w Dworku Libiszów udostępnionym na tę okazje przez Małgorzatę i Andrzeja Armacińskich. Biesiada w bardzo urokliwym miejscu w radosnych nastrojach co widać na zdjęciach nie miała końca i trwała do świtu.

ZBIÓRKA I ODPRAWA | POKOT – KRÓL POLOWANIA | BIESIADA

Materiał opracował S. Dudra