Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR 12 "SZÓSTAK" W LUBLINIE

INFORMACJE O KOLE

Koło Łowieckie Nr 12 „Szóstak” z siedzibą w Lublinie powstało w 1956 roku.

KONTAKT

Adres korespondencyjny koła: 20-058 Lublin, ul Junoszy 14/11.

AKTUALNY ZARZĄD KOŁA TO:

prezes – Wojciech Eminowicz,
łowczy- Sławomir Leśniewski,
skarbnik – Henryk Cybula,
sekretarz – Mieczysław Augustowski,
członek zarządu – Piotr Kowalski. funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej pełni Waldemar Krysa.

CZŁONKOWIE

Na koniec 2006 roku koło liczyło 56 członków oraz 4 stażystów.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie, jeden o powierzchni 8840 ha w obszarze administracyjnym okręgu Biała Podlaska, drugi o powierzchni 7556 ha na terenie okręgu Chełm.

Większy obwód jest obwodem polnym, z niewielkim zalesieniem w granicach 10 % powierzchni. Na obwodzie znajduje się zbiornik retencyjny Zahajki z 220 ha lustra wody oraz trzy rzeczki: Zielawa, Żylawa i Krynica. Wybudowanych jest tutaj 45 ambon, 6 dużych karmisk i 12 paśników. Na terenie obwodu występuje jeleń, dzik i sarna. Stan zwierzyny drobnej jest bardzo słaby.

Mniejszy obwód ma typowo polny charakter, w którym udział lasu wynosi około 1% powierzchni. Przez obwód przepływa rzeczka Świnka, w jej początkowym biegu, oraz rzeczka Mogilanka. Jest tutaj 6 ambon oraz 10 paśników. Z uwagi na polny charakter obwodu, występuje tu głównie zwierzyna drobna z dobrym stanem bażanta, dzięki systematycznemu zasilaniu łowisk. Stan zająca i kuropatwy należy ocenić jako mierny. Ze zwierzyny grubej występuje sarna.

Koło zatrudnia dwóch strażników, po jednym na każdym obwodzie.

Na terenie obwodu oznaczonego nr 64 (okręg Biała Podlaska) koło posiada działkę o powierzchni 0,5 ha, na której znajduje się gospodarstwo łowieckie. Gospodarstwo jest miejscem spotkań i bazą niezbędną do codziennej działalności łowieckiej. Gospodarstwo powstawało sukcesywnie, wysiłkiem członków koła. W kolejnych latach wybudowano:

1986 ROK

piętrowy budynek, w którym znajduje się 6 pokoi umożliwiający nocleg 22 osobom, świetlica tworząca możliwość odbywania zebrań, kuchnia oraz piwnice;

1987 ROK

budynek stodoły z magazynem na pasze oraz warsztat z wyposażeniem do wykonywania niezbędnych prac gospodarskich;

LATA 1988 – 89

wolierę do odchowu bażantów i kuropatw. Woliera o powierzchni 600 m2 wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni 45 m2 pozwalają odchować od 200 do 300 bażantów rocznie, które potem są wpuszczane do łowiska. Doświadczenie oraz dobra opieka powodują, że upadki mieszczą się w granicach ok. 3-4 % .

W 2004 roku woliera została przebudowana. Tym samym stworzono jedne z najlepszych warunków w województwie lubelskim do hodowli i przetrzymywania bażantów;

1990 ROK

specjalną konstrukcję wyciągową do wieszania i studzenia zwierzyny oraz izolowane termicznie pomieszczenie, stojące obok, służące do nawet kilkudniowego przetrzymywania upolowanej zwierzyny;

LATA 1993 – 94

wiatę stalową o powierzchni 60 m2, umożliwiającą składowanie materiałów na budowę urządzeń łowieckich, a także sprzętu stanowiącego własność myśliwych;

1996 ROK

kapliczkę św. Huberta, którą uroczyście poświęcono w obecności miejscowej ludności. Kapliczka wraz ze znajdującą się na niej płaskorzeźbą jest umieszczona w albumie, wydanym przez samorząd powiatu, ilustrującym historię i ciekawostki ziemi Parczewskiej. W 2006 roku zmieniono dach kapliczki;

2005 ROK

pamiątkowy kamień znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki. Kamień i wykuty w nim napis stanowią hołd złożony zmarłym członkom koła. Poświęcenie kamienia nastąpiło w dniu uroczystości jubileuszu 50-lecia koła. Otoczenie kapliczki i kamienia zostało w 2006 roku gruntownie zmienione poprzez liczne nasadzenia krzewów i iglaków.

Koło uprawia 3 ha użytków rolnych, pozyskując pasze na zimowe dokarmianie zwierzyny.

KRONIKA, SZTANDAR …

Koło prowadzi własną kronikę, która w 1995 roku zdobyła zaszczytne I miejsce w konkursie zorganizowanym przez WRŁ w Lublinie.

W 2006 roku, z inicjatywy członków koła, ufundowany został sztandar, którego koszt w całości pokryli członkowie i stażyści koła.

Poświęcenie sztandaru nastąpiło w trakcie uroczystości obchodów 50-lecia koła w dniu 23 września 2006 roku.

MEDALE DLA KOŁA

W 1988 roku koło „Szóstak” zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a w 2006 roku, w uznaniu prowadzonej działalności, przyznano kołu najwyższe odznaczenie łowieckie – ZŁOM.

Zdjęcia : J.B. Kozyra