Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 "SZARAK" W LUBLINIE

INFORMACJE O KOLE

Prace organizacyjne związane z tworzeniem jednego z pierwszych po wojnie kół łowieckich na Lubelszczyźnie rozpoczęły się na początku 1946 roku. Wtedy to aktualni członkowie Koła Łowieckiego Skarbowców: Józef Wójcik z synem Aleksandrem oraz Józef Łyżwa wszyscy oficerowie czynnej służby w Wojsku Polskim wpadli na pomysł utworzenia nowego cywilnego koła.

Już w połowie 1946 roku złożono opracowany statut koła do Wydziału Polityczno Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Lublinie. Członkami założycielami byli: Józef Wójcik, Aleksander Wójcik, Józef Łyżwa, Stefan Kuźma, Karol Kępisty, Edward Kępisty, Cyprian Staszewski, Edward Krauze, Jan Kotarski, Stanisław Wolny, Janusz Zdziennicki. Dopiero po niespełna roku od złożenia tych dokumentów statut został zatwierdzony jako nie zagrażający nowemu ładowi politycznemu a Koło wpisano do rejestru w maju 1947 roku pod nazwą Stowarzyszenie Łowieckie Szarak w Lublinie Koło Zdemobilizowanych Wojskowych i Emerytów.

Drugą część nazwy dodano w celu ułatwienia członkom zdobywania pozwoleń na broń, wkrótce jednak okazało się, że koledzy wojskowi rzeczywiście odeszli do cywila i tak nomen est omen wróżba spełniła się. Już po rejestracji Koła w maju ’47. roku na pierwszym Walnym Zebraniu wybrano zarząd Koła w skład którego weszli: Józef Wójcik prezes, Aleksander Wójcik łowczy, Józef Łyżwa skarbnik, Mieczysław Gąszczyk sekretarz.

mjr Józef Wójcik Założyciel i pierwszy Prezes w latach 1947-1952 Stowarzyszenia Łowieckiego Szarak w Lublinie

Pierwszymi terenami, jakie dzierżawiło Koło już od jesieni 47. roku były gromady Ożarów i Moszna w gminie Jastków pod Lublinem oraz gromady Karpiówka, Słodków Drugi i Trzeci w powiecie kraśnickim.

Dzierżawy te okazały się krótkie, bowiem w wyniku starań Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego o przejęcie terenów gminy Jastków oraz dzięki sterowanej niechęci rolników spod Kraśnika straciliśmy je w 1953 roku i pozostaliśmy bez terenów łowieckich. Przetrwaliśmy tylko dzięki trzem animatorom powstania Koła, którzy prywatne dzierżawy gromad Baranówka i Wólka Rokitnicka w powiecie lubartowskim scedowali na Koło.

Polowanie na zające 1958 rok, obwód nr 114 (obecnie 115) Stara Wieś
Od lewej stoją: Władysław Gnatiuk, Wincenty Preis, Zbigniew Korol,Władysław Gumiński, Jan Siedlaczek, Edward Woś, Michał Stankiewicz,woźnica, Kazimierz Jabłoński, Edmund Koziołek (gość), Aleksander Jarzębowski, z przodu od lewej: Jan Zamolski, Stefan Karnkowski, Aleksander Wójcik, Henryk Myszala, Tadeusz Płaszczewski, i w kucki Ryszard Kaczanowski

Jednak było to za mało, jak na potrzeby całego Koła. Rozpoczęły się zatem intensywne poszukiwania nowych miejsc do polowania i w niedługim czasie kilku tygodni udało się je znaleźć – po sąsiedzku – w gminie Ludwin. Tutaj także od samego początku musieliśmy rywalizować z UB a ponieważ tereny okazały się wprost fantastyczne szybko próbowano nam je odebrać. Zadziałała wtedy ambicja członków Koła, w sprawę zaangażowano Urząd Wojewódzki oraz Posła Ziemi Lubelskiej i trzeba przyznać, że tylko dzięki wielkiej determinacji pozostaliśmy na tym terenie. Opłacało się, bo tereny łowieckie, które z takim poświęceniem wywalczyli pierwsi członkowie Koła są w naszym posiadaniu już od ponad pół wieku, obecnie jako dwa obwody łowieckie nr 115 i 130.

Inną historią związaną z poszukiwaniem nowych miejsc do polowania jest zdobycie w 1953 roku a także i późniejsze utrzymanie terenów dzisiejszego obwodu nr 111 położonego w powiecie włodawskim.

Były to tereny niebezpieczne na których działały grupy partyzanckie Sokoła i Żelaznego, tutaj dochodziło także do zbrojnych potyczek pomiędzy nową władzą a zwolennikami starego porządku. W każdym obejściu było po kilka jednostek broni. Ze wspomnień Aleksandra Wójcika dowiadujemy się, że na polowanie zbiorowe naganka przychodziła z własną bronią, wcale nie kryjąc się z tym, łatwo więc wyobrazić sobie ówczesne relacje.

Kiedy po śmierci Żelaznego i rozsypce jego oddziałów nowa władza utrwaliła swoją pozycję, przyszedł okres względnego spokoju: Lasy Państwowe dokonały bardzo dużo nasadzeń (także z naszą skromną pomocą), powstawały nowe nadleśnictwa, rozpoczęto proces osuszania bagien, także i my włączyliśmy się do tej pracy, głównie związanej z gospodarką łowiecką ale także i leśną.

Na tym obwodzie łowieckim także gospodarujemy już ponad pół wieku i chociaż zastaliśmy tutaj nieużytki, to dzisiaj ten obwód już jako leśny jest u nas wiodącym. W obwodzie włodawskim pozyskujemy jelenie, sarny i dziki a dawniej także łosie, wilki i cietrzewie.

Polowanie w obwodzie nr 94 (obecnie 111)
Od lewej stoją: dwaj pierwsi nieznani, St.Janaszek, St.Kurowski, M.Szczerbatko siedzą: R.Kapała, J.Nowicki, J.Barszczewski i A.Wójcik.

Ryś strzelony przez Ryszarda Kaczanowskiego. Trzymają prezes Wójcik z kierowcą

Maciej Odzioba oraz dwa wilki obwód nr 8 (teraz 111)

Zdarzył się nawet na pokocie ryś pozyskany przez kolegę Ryszarda Kaczanowskiego jesienią 1961 roku w czasie polowania zbiorowego. Ryś ten po spreparowaniu został podarowany do Muzeum Łowiectwa w Lublinie, gdzie po dzień dzisiejszy stanowi jego ozdobę i w skali kraju rzadki eksponat.

Jako pierwsi po wojnie na Lubelszczyźnie i jako jedni z pierwszych w Polsce rozpoczęliśmy własną hodowlę bażantów, pierwsza woliera powstała na początku lat 50. w leśnictwie Brzeziczno.Natomiast nasza wiedza i zdobyte doświadczenia posłużyły Zarządowi Wojewódzkiemu PZŁ w Lublinie jako pierwszy materiał instruktażowy dla kół rozpoczynających swoją hodowlę. Hodowlą bażantów zajmujemy się do dnia dzisiejszego.

Od wielu lat udostępniamy ornitologom z Polskiej Federacji Ornitologicznej urządzenia łowieckie w celu obserwacji gniazdujących w naszych obwodach orłów.

Ponieważ gospodarka łowiecka i ochrona przyrody nie służy tylko myśliwym ale przede wszystkim ogółowi społeczeństwa, od początku swojej działalności jesteśmy otwarci na współpracę z młodzieżą i tak w archiwum Koła odnaleźć można podziękowania od harcerek z VIII Drużyny Harcerek z Lublina za pomoc w zorganizowaniu w lipcu 1960 roku wakacyjnego obozu w leśnictwie Brzeziczno oraz umożliwienie im aktywnego spędzania czasu przy hodowli bażantów.

Także i dzisiaj koledzy z Szaraka organizują spotkania w różnych formach z dziećmi i młodzieżą.

 

Celem tych kontaktów zawsze była i jest praca na rzecz ochrony środowiska oraz spotkania z dziećmi mające na celu pogłębianie szacunku do przyrody i oswajanie się z wiedzą na temat łowiectwa.

W czasie ferii zimowych w lutym 2007 roku, koledzy Henio Zakrzewski i Maciek Odzioba zorganizowali dla dzieci ze Starej Wsi pod Łęczną pogadankę na temat myślistwa. Spotkanie to było częścią większej akcji pt. „Pożyteczne ferie 2007” dla dzieci spędzających ten wolny czas w domu.

Lekcja przyrody zorganizowana 12 października 2007 roku przez kolegę Tomka Kaczanowskiego w której brały udział dzieci z klasy II a Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lublinie.

 

NASI KOLEDZY

Trudno też dzisiaj nie wspomnieć o kolegach, którzy przez 60 lat pełnili różne funkcje w kole: w latach 1952-1956 było kilka zmian w składzie zarządu Koła.Z powodu upływu czasu trudno jest dzisiaj precyzyjnie określić kto, kiedy i jakie pełnił funkcje.

Pewnym jest jednak, że prezesami Zarządu Koła byli koledzy: Buszkiewicz, Pazderski, Zdziennicki, Józefacki. W okresie tym, funkcję łowczego bez przerwy pełnił Aleksander Wójcik, a skarbnika Józef Łyżwa.W latach 1956-1963 prezesem był Aleksander Wójcik a obowiązki łowczego pełnili kolejno: Stanisław Wolny, Roman Kapała, Ryszard Kaczanowski, skarbnikiem był Józef Łyżwa a sekretarzem Franciszek Cagara.

W 1963 roku prezesem Zarządu zostaje wybrany Eugeniusz Tomaszewski i kieruje nim nieprzerwanie do roku 1978.

W czasie prezesury kolegi Tomaszewskiego do składu Zarządu Koła wchodzili koledzy: Marian Walencik, Zbigniew Korol, Józef Łyżwa, Ryszard Kaczanowski, Tadeusz Mendra, Stanisław Groen, Rodion Łuczeńczyk, Stefan Karnkowski, Stefan Lech i Stanisław Wrona.W 1978 roku funkcję prezesa obejmuje Ryszard Kaczanowski, który sprawuje ją nieprzerwanie do 1987 roku.

W tym okresie członkami zarządu byli: Stanisław Groen, Tadeusz Mendra, Rodion Łuczeńczyk, Jerzy Mikołajczak, Jerzy Kasperski, Stefan Lech i Stanisław Wrona. W latach 1987-1990 zarząd Koła stanowili: prezes Zdzisław Antoszek, łowczy Grzegorz Polak, skarbnik Stanisław Pikul, sekretarz Tadeusz Mendra oraz członkowie Ryszard Kaczanowski i Jerzy Mikołajczak.

Koledzy Rodion Łuczeńczyk, Józef Łyżwa, Aleksander Wójcik

kolega Roman Kapała łowczy koła w czasie odłowów zajęcy w 1958 roku

Zdjęcie grupowe uczestników jubileuszu 35 – lecia.

35 LAT

Jubileusz 35 – lecia Koła, jesień 1982 roku był bardzo skromny, odbyło się polowanie Hubertowskie w lesie Brzeziczno, obwód 36 (teraz 115) oraz ognisko ze wspomnieniami historii Koła.

W 1990 roku na prezesa wybrano Ryszarda Kaczanowskiego, łowczego Stanisława Pikula sekretarza Tadeusza Mendrę, skarbnika Jerzego Mikołajczaka, podłowczego Janusza Naję.

Kolejna zmiana w składzie zarządu, dokonana w 1996 roku, miała związek ze zmianą okresu kadencyjności zarządów oraz dostosowywaniem Statutu Koła do ramowego Statutu PZŁ. Do Zarządu Koła zostają wtedy wybrani łowczy Marek Gerung – leśnik, niestety ten wspaniały człowiek i dobrze zapowiadający się łowczy odchodzi w maju 1997 roku do Krainy Wiecznych Łowów, skarbnikiem zostaje Tomasz Kaczanowski a dotychczasowy skarbnik Jerzy Mikołajczak obejmuje nową funkcję wiceprezesa, podłowczym zostaje Leopold Kępa a po śmierci Marka Gerunga jego pieczy powierzono obowiązki łowczego.

W tym też czasie dla poprawy gospodarowania w leśnym obwodzie nr 8 (obecnie 111) zostaje powołany gospodarz Maciej Odzioba.

W kwietniu 1999 roku dotychczasowego wiceprezesa Jerzego Mikołajczaka zastąpił na rok Rodion Łuczeńczyk oraz powołano na stanowisko podłowczego Macieja Odziobę. W następnym 2000. roku odbyły się wybory już wg nowych zasad, do Zarządu Koła weszli: prezes Jerzy Mikołajczak, wiceprezes Janusz Naja, łowczy Maciej Odzioba, skarbnik Tomasz Kaczanowski, sekretarz Sylwester Wasilewski.

W kwietniu 2005 roku kolejne wybory, do Zarządu wybrani zostali: prezes Tomasz Kaczanowski, wiceprezes Ryszard Kaczanowski, łowczy Maciej Odzioba, sekretarz Leopold Kępa, skarbnik Krzysztof Kożuch.

55 LAT

55 lecie Koła, rok 2002, przed uroczystym balem udekorowano odznaczeniami łowieckimi od lewej: Janusza Naję, Jerzego Mikołajczaka, Grzegorza Polaka, Stanisława Pikula, Tomasza Kaczanowskiego, Macieja Odziobę i Stanisława Wronę.

W czasie dotychczasowej działalności byliśmy wiele razy nagradzani i wyróżniani. Za szeroko pojętą działalność łowiecką i popularyzatorską zostaliśmy odznaczeni Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Świętego Huberta.

60 LAT

W symbolicznym dniu obchodów 60. lecia powstania Koła spotkał nas podwójnie wielki zaszczyt: pierwszym jest ufundowanie, nadanie i poświęcenie sztandaru a drugim nagrodzenie naszej całej sześćdziesięcioletniej działalności najwyższym odznaczeniem łowieckim Złomem.

Na pewno zasłużyliśmy tak na sztandar jak i na Złom. Sami zapracowaliśmy na dzisiejszą pozycję, ciężką pracą wszystkich członków Koła, począwszy od pierwszych kolegów założycieli od pierwszego dnia jego powstania aż po dzień dzisiejszy i nasz wkład oraz naszą pracę. Z okazji jubileuszu 60. lecia Koła, z okazji poświęcenia sztandaru oraz z okazji nadania Złomu życzmy sobie przynajmniej następnych 60. lat satysfakcji, radości i wzruszeń, jakie będziemy czerpali z pracy na rzecz polskiego łowiectwa i przyrody – teraz już pod własnym signum.

Lublin, wrzesień – listopad 2007 roku.
Tomek Kaczanowski

OBCHODY Z OKAZJI 60 LECIA POWSTANIA KOŁA :
 • GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 60 LECIA
 • BAL Z OKAZJI 60 LECIA POWSTANIA KOŁA
 • UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA ŚWIĘTEGO HUBERTA
 • FUNDATORZY SZTANDARU KOŁA
 • LISTY GRATULACYJNE DLA KOŁA
 
 

GOSPODARKA ŁOWIECKA W KOLE ŁOWIECKIM NR 1 „SZARAK” W LUBLINIE

Koło gospodarkę łowiecką prowadzi w czterech obwodach:

PIERWSZY

z nich obszarowo największy jest obwód polno-leśny oznaczony nr 115 zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Parczew z/s w Sosnowicy o powierzchni 10.800 hektarów w tym powierzchnia leśna 1790 ha.

W obwodzie tym pozyskano:

GatunekSezon łowiecki
2005/20062006/20072007/2008
Sarna-rogacz355
Sarna-koza134
Sarna-koźle111
Dzik4158
Zając52834
Bażant5879115
Kaczka49158221
Lis523120
DRUGIM

obszarowo jest obwód nr 130 zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Lubartów o powierzchni całkowitej 8.020 hektarów w tym powierzchni leśnej 659 ha.

W obwodzie tym pozyskano:

GatunekSezon łowiecki
2005/20062006/20072007/2008
Sarna-rogacz566
Sarna-koza334
Sarna-koźle111
Dzik131818
Zając332530
Bażant523854
Kaczka212115
Lis472426
TRZECI

pod względem wielkości to obwód oznaczony nr 111 zlokalizowany na terenie nadleśnictw Sobibór i Włodawa o powierzchni 6.845 hektarów w tym lasów 4.598 ha.

W obwodzie tym pozyskuje się:

GatunekSezon łowiecki
2005/20062006/20072007/2008
Jeleń – byk737
Jeleń – łania453
Jeleń – ciele433
Sarna-rogacz162020
Sarna-koza171317
Sarna-koźle444
Dzik454545
Zając031
Lis481918
CZWARTY

najmniejszy powierzchniowo obwód oznaczony nr 20 zlokalizowany jest na terenie Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski posiada powierzchnie 3.190 hektarów w tym lasów 552 ha.

W obwodzie tym pozyskano:

GatunekSezon łowiecki
2005/20062006/20072007/2008
Sarna-rogacz556
Sarna-koza112
Sarna-koźle020
Dzik6117
Zając000
Lis26119

60 LAT KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 1 „SZARAK” W LUBLINIE
FUNDATORY SZTANDARU KOŁA

 1. Broński Kazimierz
 2. Broński Michał
 3. Czubacki Jerzy
 4. Czubacki Waldemar
 5. Dyszewski Krzysztof
 6. Golbiak Jerzy
 7. Gołębiowski Andrzej
 8. Gromadzki Tomasz
 9. Grzechnik Marek
 10. Grzęda Krzysztof
 11. Grzywanowski Gustaw
 12. Jabłoński Tadeusz
 13. Kaczanowski Ryszard
 14. Kaczanowski Tomasz
 15. Kaczyński Jan
 16. Karwicki Tomasz
 17. Kępa Leopold
 18. Kożuch Józef
 19. Kożuch Karol
 20. Kożuch Krzysztof
 21. Król Piotr
 22. Krupiński Tomasz
 23. Lenarczyk Wiesław
 24. Lipski Stanisław
 25. Mazur Robert
 26. Mendra Tadeusz
 27. Mikitiuk Leopold
 28. Mikołajczyk Jerzy
 29. Naja Barbara i Janusz
 30. Niedzielski Piotr
 31. Nowicki Stanisław
 32. Odzioba Maciej
 33. Paszkowski Maciej
 34. Piskała Jan
 35. Plechawski Stanisław
 36. Polak Dominik
 37. Polak Grzegorz
 38. Polak Paweł
 39. Pomorski Janusz
 40. Rutka Zygmunt
 41. Sobecki Piotr
 42. Ślusarski Dariusz
 43. Tarnawski Krzysztof
 44. Walczuk Zbigniew
 45. Wasilewski Sylwester
 46. Woźniak Eugeniusz
 47. Woźniak Marek
 48. Wrona Stanisław
 49. Zacharski Bogdan
 50. Zakrzewski Henryk
 51. Zakrzewski Marian

WYDARZENIA W KOLE

Na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, w dniu 29 września 2007 roku, członkowie Koła Łowieckiego nr 1 „SZARAK” w Lublinie otworzyli uroczystości jubileuszu sześćdziesięciolecia.

W kościele z Matczyna, przed Mszą Świętą w intencji myśliwych, poświęcony został sztandar ufundowany przez pięćdziesięciu członków Koła. /Fundatorzy sztandaru /

W trakcie jubileuszowego spotkania najwyższym odznaczeniem łowieckim Złomem uhonorowany został Sztandar Koła oraz długoletni jego członek Rodion Łuczeńczyk.

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Henryk Chwaliński udekorował Medalem zasługi Łowieckiej: Złotym – Grzegorza Polaka i Jerzego Mikołajczaka. Srebrnym – Henryka Dudzikowskiego, Stanisława Nowickiego, Macieja Odziobę i Stanisława Wronę. Brązowym – Eugeniusza Woźniaka i Kazimierza Brońskiego.

Z okazji jubileuszu gratulacje Kołu przekazali, Wojewoda Lubelski, Wojewódzki Komendant PSŁ w Lublinie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, starostowie, nadleśniczy, naczelne i okręgowe władze łowieckie.

 

LISTY GRATULACYJNE DLA KOŁA

Z okazji Rocznicy 60 lecia Powstania Koła Łowieckiego Nr 1 Szarak w Lublinie listy gratulacyjne wystosowali:

 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie,
 • Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Łowieckiej w Lublinie
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa
 • Okręgowa Rada Łowiecka w Chełmie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełnie
 • Okręgowa Rada Łowiecka w Lublinie
 • Okręgowa Rada Łowiecka w Chełmie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej
 • Starosta Powiatu Bialskiego
 • Wojewoda Lubelski

Spotkanie Członków Koła i Gości było okazją do przypomnienia 60 letniej historii

Uroczystości zakończył wspólny obiad, który był okazją do wymiany wspomnień z minionego sześćdziesięciolecia.

19 PAŹDZIERNIKA 2007 – BAL

 

Trzecią odsłoną obchodów Rocznicy 60 lecia Powstania Koła Łowieckiego Nr 1 Szarak w Lublinie był uroczysty bal, który rozpoczął się w dniu 19 października 2007 roku w pięknych salach restauracji „Motel-Fiesta” w Lublinie przy ul. Prusa 8. Na balu bawili się członkowie Koła wraz z małżonkami oraz zaproszeni goście.

Menu dobrane zostało tak, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających gustów myśliwskich. Dziczyzna i ryby na stołach oraz pieczony dzik były nie lada atrakcją, szczególnie dla gości, którzy po raz pierwszy mieli okazję spróbować takich specjałów.

Szampańska zabawa przy akompaniamencie znanego zespołu muzycznego „OMEN” oraz liczne konkursy – oczywiście – o łowieckiej proweniencji dostarczyły uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń oraz powodów do uśmiechu.

Zabawa trwała do późnych godzin porannych. W końcu 60. urodziny obchodzi się tylko raz w życiu.

3-4 LISTOPAD 2007 – HUBERTUS

Ostatnią imprezą – kończącą obchody 60 lecia Koła Łowieckiego Nr 1 „Szarak” były uroczystości z okazji dnia Świętego Huberta, które odbyły się w dniach 3-4 listopada 2007 roku w obwodzie nr 111.

Jak co roku w naszym Kole polowanie Hubertowskie poprzedziła Msza Święta. W tym roku był to kościół w Starym Brusie. Tym razem jednak było wyjątkowo, bo z pełną oprawą łowiecką, sygnałami, no i po raz pierwszy z własnym sztandarem.

Po mszy do kniei na łowy.

Efekty polowania były raczej pokojowe ale jak wiadomo – w tym dniu nie o to chodzi. I chociaż zwierz wszelaki w kniei był widziany, to na pokocie go zabrakło i tak po godzinie 12. leżał tylko lis i zając. To jednak wystarczyło aby wręczyć złomki i medale dla króla polowania – Jerzego Mikołajczaka, wicekróla Pawła Polaka oraz króla pudlarzy Stanisława Lipskiego.

Później, korzystając z gościny Karczmy Poleskiej w miejscowości Kołacze, przy akompaniamencie kapeli wszyscy myśliwi i zaproszeni goście zasiedli do biesiady myśliwskiej.

W menu między innymi: grochówka, bigos, różne wędliny i jakże by inaczej – pieczony dzik nadziany kaszą. Po zmierzchu zabawa przeniosła się pod dach wspomnianej już Karczmy i trwała do niedzieli. Wielką atrakcją towarzyską było uczestnictwo – chyba po raz pierwszy – małżonek kolegów myśliwych w tej z reguły męskiej imprezie. No i tu wpadka: żony zadeklarowały chęć uczestnictwa co roku w obchodach tego święta…

Uroczystości Św. Huberta w Kole Łowickiem nr 1 „SZARAK” w Lublinie rozpoczęto mszą w intencji myśliwych odprawioną w kościele w Ludwinie w czasie, której dokonano poświęcania kapliczki Św. Huberta ufundowanej przez członka koła Grzegorza Polaka.

W hubertusowskim polowaniu brało udział 40 myśliwych. Przed polowaniem, w trakcie odprawy, trzech młodych adeptów sztuki myśliwskiej złożyło uroczyste ślubowanie. Ślubowali (na zdjęciu od lewej) : Krzysztof Tarnawski, Tomasz Karwicki i Karol Kożuch.

Polowaniu towarzyszyła ładna pogoda i dobre nastroje.

Efektem polowania był już w drugim miocie dzik strzelony przez Tomasza Kaczanowskiego a w trzecim miocie jedyny na tym polowaniu zając pozyskany przez Dariusza Ślusarskiego

Polowanie zakończyło się uroczystym pokotem, dekoracją Króla polowania za strzelonego dzika i Vicekróla za zająca oraz wyróżnieniem jedynej w Kole Diany pani Barbary Naja.

Był również bigos, pieczone prosie i długie myśliwych rozmowy.

ZAWODY STRZELECKIE

W dniu 4 września 2010 roku, na strzelnicy myśliwskiej w Chełmie, członkowie Koła Łowieckiego nr 1 „Szarak” w konkurencjach śrutowych rozegrali już po raz dziewiąty zawody o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Koła.

Uczestników rywalizacji, ich rodziny oraz sympatyków powitała przepiękna tęcza rzadkie zjawisko końcówki tegorocznego lata.

Ładna pogoda sprzyjała 16 zawodnikom w pucharowej rywalizacji, której z pełnym zaangażowaniem kibicowali członkowie ich rodzin.

Zdobywcą Pucharu Przechodniego został kolega Paweł Polak, który w rywalizacji wyprzedził o 25 punktów kolegę Tomasza Karwickiego – zdobywcę drugiego miejsca i o 40 punktów kolegę Grzegorza Polaka, który w zawodach uplasował się na miejscu trzecim.

Tradycyjnie już, poza klasyfikacją ogólną w poszczególnych konkurencjach wyróżniono za uzyskane wyniki kolegów: Sylwestra Wasilewskiego w trapie, Tomasza Gromadzkiego w skeet, Michała Dudzika w przelotach i Tomasza Kaczanowskiego w zającu.

Także koledzy, którzy jak kapitanowie dzierżyli koło sterowe i zajęli I i II miejsce od końca (odpowiednio: Józio Polak i Zbyszek Walczuk) otrzymali nagrody pocieszenia: po kartonie makaronu „Pol-Mak” zasponsorowane przez kolegę Grzesia Polaka.

MiejsceNazwisko imięKonkurencje śrutowe
trapskeetprzelotyzającrazem
IPolak Paweł90955045280
IIKarwicki Tomasz90904035255
IIIPolak Grzegorz85605045240
IVGromadzki Tomasz90854020235
VDudzik Michał50854535215
VIWoźniak Marek70753535215
VIIKaczanowski Tomasz65504045200
VIIIWasilewski Sylwester70603525190
IXWoźniak Eugeniusz60453540180
XMikołajczak Jerzy55603525175
XISobecki Piotr50252535135
XIITarnawski Krzysztof40401035125
XIIIWalczuk Marcin45551010120
XIVRutka Zygmunt45401515115
XVWalczuk Zbigniew1045151585
XVIPolak Józef451502080

 

Spotkanie zakończyła wspólna biesiada

W Niedzielę 28 sierpnia 2011 roku, na strzelnicy ZO PZŁ w Chełmie, odbyły się jubileuszowe już, bo X Strzelania Myśliwskie „O Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego Nr 1 Szarak w Lublinie”. Tradycyjnie już święty Hubert zagwarantował uczestnikom zawodów wspaniałą słoneczną pogodę.

Równo o godzinie 1000, pod czujnym okiem sędziów: głównego – Sylwestra Wasilewskiego i punktowego – Henryka Dudzikowskiego dwudziestu zawodników rozpoczęło rywalizację w konkurencjach śrutowych. Koledzy z „Jedynki” dopingowani przez kibiców – głównie żony i dzieci oraz sympatyków potykali się w miłej piknikowej atmosferze przez około dwie godziny.

W tej koleżeńskiej rywalizacji zwyciężył i stał się 10 właścicielem Pucharu kolega Paweł Polak ze zdobytymi 265. punktami, wyprzedzając kolegę Dominika Polaka, który wystrzelał o 10 punktów mniej oraz kolegę Tomasza Gromadzkiego z 230. punktami.

Dodatkowo wyróżniono zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach, kolegów: Krzysztofa Tarnawskiego za 95 punktów w trapie, Zbigniewa Walczuka za 50 punktów w zającu, Grzegorza Polaka za 85 punktów w skeecie oraz Tomasza Kaczanowskiego z 50. punktami w przelotach. Pełną punktację przedstawia poniższa tabela.

Po ogłoszeniu wyników fundator nagród oraz patron zawodów, prezes kolega Tomasz Kaczanowski wręczył zwycięzcom atrakcyjne puchary a kolega Grzegorz Polak wręczył koledze Stanisławowi Nowickiemu za zajęcie pierwszego miejsca od końca nagrodę pocieszenia – karton makaronu Pol-Mak.

Po części oficjalnej rozpoczął się piknik i tradycyjna już biesiada z udziałem zawodników oraz wszystkich „niestrzelających” gości. Przy suto zastawionym stole dzięki rodzinie Woźniaków – właścicielom firmy „Ryjek”, zabawa trwała aż do późnych godzin nocnych.

WYNIKI

imię i nazwiskozajęte miejscełączna ilość punktówkonkurencje
trapskeetzającprzeloty
Paweł PolakI26580855050
Dominik PolakII25575855045
Tomasz GromadzkiIII23065754050
Tomasz KarwickiIV22570753545
Tomasz KaczanowskiV22055655050
Grzegorz PolakVI21550854040
Marek WoźniakVII20060702545
Krzysztof TarnawskiVII20095453525
Zbigniew WalczukVIII19050605030
Eugeniusz WoźniakIX18550752535
Michał DudzikX18045603540
Marcin WalczukXI14050301545
Jerzy MikołajczakXI14020503040
Maciej PaszkowskiXII13555302525
Józef KożuchXIII12540452020
Marek KozakXIII12560202520
Zygmunt RutkaXIV11045202520
Andrzej GumińskiXV70455155
Stanisław PlechawskiXV703510205
Stanisław NowickiXVI603010200

 

8 września 2012 roku członkowie Koła Łowieckiego nr 1 „Szarak” już po raz jedenasty na strzelnicy myśliwskiej w Chełmie rozegrali  zawody o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Koła. Rywalizacja obejmowała konkurencje śrutowe w strzelaniu, których uzyskać można 300 punktów.

Po raz kolejny zdobywcą Pucharu Przechodniego został kolega Paweł Polak, który w rywalizacji wyprzedził o 20 punktów brata Dominika  – zdobywcę drugiego miejsca i o 30 punktów kolegę Tomasza Karwickiego , który w zawodach uplasował się na miejscu trzecim.

Tradycyjnie już, poza klasyfikacją ogólną w poszczególnych konkurencjach wyróżniono za uzyskane wyniki kolegów: Michała Dudziuka na kręgu, Grzegorza Polaka na osi, Marcina  Walczuka w przelotach i Zbigniewa Walczuka w zającu.

 

WYNIKI

Poz.Nazwisko imięKonkurencjeRazem
KrągPrzelotyZając
1Polak Paweł80955050275
2Polak Dominik751004535255
3Gromadzki Tomasz75954530245
4Polak Grzegorz70804535230
5Dudziuk Michał85654015205
6Walczuk Marcin65705020205
7Woźniak Eugeniusz60654530200
8Walczuk Zbigniew65653530195
9Mikołajczak Jerzy65604020185
10Kaczanowski Tomasz55454025165
11Król Piotr3020251085
12Gumiński Andrzej3020151580
13Gwarda Tomasz152051050
XRutka Zygmunt255525X105

 

ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

7 września 2013 roku 18 członków Koła Łowieckiego nr 1 „Szarak” na strzelnicy myśliwskiej w Chełmie  rozegrało  zawody o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Koła. Rywalizacja obejmowała tylko konkurencje śrutowe w strzelaniu, których uzyskać można 300 punktów.

W porównaniu do  poprzedniego roku wzrosła liczba uczestników rywalizacji i to sporo bo prawie o 39% W umiejętnościach strzeleckich postępu jednak nie odnotowano ponieważ w roku 2012 strzelono 61% możliwych do strzelenia punktów gdy na bieżących zawodach tylko 56 %. Pierwsze miejsce w roku poprzednim było za 275 punktów a w tym za 245. Uzyskane efekty według powszechnej oceny były skutkiem chwilowego spadku formy.  

Zdobywcą Pucharu Przechodniego został kolega Tomasz Gromadzki, który uzyskał 245 punktów wyprzedzając o 10 punktów trzech kolegów; Dominka Polaka, Tomasza Kaczanowskiego i Marka Tatarczaka.

W zaistniałej sytuacji, o miejsce drugie, trzecie i czwarte rozegrano dogrywkę na kręgu, w której zwyciężył Dominik Polak uzyskując 90  punktów i w kwalifikacji ogólnej zajął drugie miejsce, Tomasz Kaczanowski  z 70  punktami uplasował  się na trzecim miejscu a Marek Tatarczak ze zdobytymi 60 punktami na miejscu czwartym.

Tradycyjnie już, poza klasyfikacją ogólną w poszczególnych konkurencjach wyróżniono za uzyskane wyniki kolegów: Marka Tatarczaka na kręgu, Krzysztofa Tarnawskiego na osi, Tomasza Karwickiego w przelotach i Eugeniusza Woźniaka w zającu.

TABELA WYNIKÓW

Poz.Nazwisko imiękonkurencjeRazem
KrągPrzelotyZając
1Gromadzki Tomasz85805030245
2Polak Dominik70805035235
3Kaczanowski Tomasz75804535235
4Tatarczak Marek85654045235
5Polak  Paweł80704530225
6Karwicki Tomasz65755035225
7Woźniak Eugeniusz70703545220
8Tarnawski Krzysztof65754020200
9Polak Grzegorz70504530195
10Dudziuk Michał70503515170
11Woźniak Marek70503510165
12Mikołajczak Jerzy3055405130
13Kozak marek30451035120
14Gargol Ryszard4545520115
15Iwanek Mateusz25401030105
16Rutka Zygmunt2035151585
17Gwarda Tomasz152551560
18Gumiński Andrzej1030151055

ZAWODY ZAKOŃCZYŁA WSPÓLNA  BIESIADA

Tradycyjnie już, w pierwszą sobotę września 2014 roku na strzelnicy myśliwskiej w Chełmie członkowie Koła Łowieckiego nr 1 „Szarak” w Lublinie rozegrali zawody o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Koła. Strzelano tylko konkurencje śrutowe.

Zdobywcą I miejsca oraz Pucharu Przechodniego podobnie jak w roku ubiegłym został kolega Tomasz Gromadzki uzyskując 275 punktów na 300 możliwych i wyprzedził w rywalizacji o 20 punktów  Pawła PolakaTomasza Kaczanowskiego  o 30 punktów.

Poza klasyfikacją ogólną w poszczególnych konkurencjach wyróżniono kolegów za uzyskane wyniki: Dominika Polaka na kręgu, Tomasza Karwickiego na osi, Krzysztofa Tarnawskiego w przelotach i Mateusza Iwanka w zającu.

Zawody zakończył piknik z rodzinami i kibicami oraz wspólna biesiada.

WYNIKI

Poz.Nazwisko imiękonkurencjeRazem
KrągPrzelotyZając
1Gromadzki Tomasz90905045275
2Polak Paweł95753550255
3Kaczanowski Tomasz85904525245
4Polak Dominik85654040230
5Tarnawski Krzysztof65755035225
6Karwicki Tomasz70804030220
7Woźniak Eugeniusz6565305165
8Walczuk Zbigniew60204035155
9Walczuk Marcin50653010155
10Iwanek Mateusz50401540145
11Polak Grzegorz45354020140
12Wnuk Mariusz25401525105
13Sobecki Piotr3020151580
14Gwarda Tomasz25255560
15Gumiński Andrzej30150045