Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE 13 „DZIK”

WYDARZENIA W KOLE

W dniu 6 października 2007 roku Koło Łowieckie nr 13 DZIK jesienne Walne Zebranie Członków odbyło na terenie ośrodka PZŁ w Wierzchowiskach.

Zebranie poprzedziła uroczysta zbiórka myśliwych w trakcie, której Karol Cichowski – Łowczy Okręgowy udekorował Sztandar Koła Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej i Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny.

MEDALEM ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ UHONOROWANI ZOSTALI:
Srebrnym – Mirosław Guściora ,
Brązowym – Hieronim Plewka, Wojciech Świętanowski i Wojciech Furmanek .

MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA LUBELSZCZYZNY WYRÓŻNIENI ZOSTALI
Józef Zabłocki i Jan Żurawicz.


Na zebraniu omówiono aktualne zagadnienia związane z gospodarką łowiecką, w tym szczegółowo przedstawiono zabezpieczenie do zimowego dokarmiania zwierzyny oraz plan polowań zbiorowych. Uczestniczący w zebraniu Andrzej Sieńko – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Lublinie, przedstawił zakres działania tej instytucji oraz zasady jej współdziałania z kołami łowieckim. Zebranie zakończyło przeprowadzone przez Łowczego Okręgowego szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią w trakcie polowania

Uczestnicy zebrania spotkanie zakończyli poczęstunkiem przy ognisku.